Peregrynacja Ikony kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

„Od Oceanu do Oceanu” – przez świat w obronie życia człowieka

Peregrynacja Ikony kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej


17/18 sierpnia 2012 r. w Toruniu

Siostry i bracia!

 Obrona życia człowieka i jego godności pozostaje aktualna tak długo, jak długo to życie będzie zagrożone.  28 stycznia rozpoczęła się peregrynacja – wędrówka ikony, kopi obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w intencji obrony życia ludzkiego i jego godności nawiązując do dawnych tradycji prawosławnych procesyjnego przenoszenia ikony wzdłuż linii frontu walki. Stąd też ikona od stycznia tego roku przemierza  trasę od Oceanu Spokojnego, aż po Atlantyk i obejmuje 23 kraje. Przez samą Rosję i Kazachstan przejechała ok. 12 tys. km . Od granicy Rosji przez Europę trasa wyniesie ok. 6 tys. km i będzie prowadziła przez Białoruś, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Słowenię, Chorwację, Włochy, Austrię, Liechtenstein, Szwajcarię, Niemcy, Belgię, Wielką Brytanię, Irlandię, Francję, Hiszpanię i Portugalię. Do Fatimy  dojedzie przed Bożym Narodzeniem, a na wiosnę pojedzie do Ameryki.

Można stwierdzić że ta peregrynacja jest spełnieniem nadziei Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w trudnych czasach komunizmu wielokrotnie przepowiadał, że Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej przejdzie przez świat, zaczynając od tak bardzo doświadczonych programową ateizacją krajów Wschodu. Jednocześnie jest ona ekumenicznym znakiem, gdyż idea tej peregrynacji pochodzi od przedstawicieli Kościoła prawosławnego, którzy wraz z innymi przedstawicielami organizacji pro-life z całej Europy bardzo mocno zaangażowali się w to wydarzenie. W ten sposób świadomi wagi sprawy   obrony wartości życia człowieka szczególnie tego najsłabszego, nienarodzonego, powierzamy ją opiece Matki Bożej w tak trudnym momencie historii, abyśmy razem stanęli  w obronie cywilizacji życia.


Polskę ikona Matki Bożej  w obronie życia, odwiedzi w dniach 12-26 sierpnia, natomiast w Toruniu będzie gościć : 17-go sierpnia w katedrze św. Janów i 18 sierpnia w cerkwi prawosławnej. Z Parafią prawosławną  wyrażamy ogromną radość, że Matka Boże w Ikonie  Jasnogórskiej nawiedza Toruń, że przy Matce Bożej – w obronie życia – jesteśmy jedno.

W Jasnogórskim Wizerunku Matki z Dzieciątkiem zechciejmy od nowa dostrzec troskę o każdą duszę, o każde dziecko, o każdą rodzinę i każdego człowieka. Błogosławiony Jan Paweł II pytał retorycznie: „Któż inny, jeśli nie Matka Odkupiciela człowieka, która pod własnym sercem nosiła samo życie, Wcieloną Miłość, Prawdę, Wolność i Sprawiedliwość, może lepiej ukazywać, strzec i zabezpieczać najistotniejsze wartości ludzkiej osoby i Narodu?”. Trzeba zawierzyć Bogurodzicy wszystkie sprawy małżeństw i rodzin razem z obowiązkiem poszanowania życia ludzkiego od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Już zatem za kilka dni zaczną się święte odwiedziny naszej naszego miasta Każdy z osobna i wszyscy razem będziemy mogli o pytać z radosnym zdumieniem, zupełnie tak samo jak to czyniła św. Elżbieta, zaskoczona łaską nawiedzenia jej domu przez Najświętszą Maryję Pannę: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43). Ta wizyta Matki i Królowej z Częstochowy jest nam dzisiaj potrzebna bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie bowiem życie ludzkie w święcie, na naszym kontynencie również w Polsce oczekuje obrony. Dajmy świadectwo nie tylko przez wspólną modlitwę, ale również konkretną obecność! Przyjdź i zabierz znajomych!

Czuwanie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej będzie miało charakter wynagradzający za grzechy przeciwko życiu, od jego poczęcia po naturalną śmierć i połączone będzie z modlitwą w intencji życia.  „Jesteśmy wezwani, jak nigdy, aby być „ludem życia” (Jan Paweł II, Encyklika Evengelium vitae, 79) trwającym na modlitwie i zaangażowanym w obronę świętości ludzkiego życia. Poprzez to czuwanie, obchodzone w katedrze i cerkwi prawosławnej będziemy prosić o łaskę i światło Pana potrzebne do nawrócenia serc i damy wspólne świadectwo opowiedzenia się za kulturą życia i miłości

Modlitewne czuwanie jest ekspiacją za dzieci uśmiercone przed narodzeniem i modlitwą o nawrócenie dla aborterów – rodziców, którzy nie chcieli przyjąć nowego życia, lekarza i pielęgniarki, dokonujących aborcji i osób namawiających do usunięcia dziecka.

Jest to przebłaganie za grzechy in vitro: deptanie godności ludzkiej, selektywną aborcję, zniszczenie wielu dzieci w stanie embrionalnym, a także modlitwa za stosujących tę metodę. Będzie to także czas modlitwy wstawienniczej za małżeństwa, które borykają się z problemem niepłodności.

Jest poświęcony jest dziękczynieniu za dar życia. W łączności z Ojcem Świętym wierni będą się modlić za małżeństwa i rodziny, by ten dar szanowały.


Po raz pierwszy w historii  Kościoły: prawosławny i katolicki  będą się razem modliły w intencji życia wraz z Międzynarodowym Ruchem pro-life.

Przyjdźmy więc wszyscy na spotkanie z  Matką Bożą w kopii Jej cudownego Obrazu!

Matko Odkupiciela, przemożna Patronko naszej Diecezji! Przez Twe święte Nawiedzenie racz nie gardzić naszymi prośbami, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!

Wszystkim uczestnikom nadchodzących spotkań z Matką Bożą Częstochowską o życie niech Bóg błogosławi.

 

 

                                                                     Ks. Prałat Marek Rumiński

                                                                       koordynator peregrynacji