Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wolni z Maryją

2018-07-19
List bp. Wiesława Śmigla do uczestników Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę.

Drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy! Czcigodne siostry zakonne! Kochani Pielgrzymi!

Wśród wielu darów, jakie otrzymujemy od Boga, jest również piesza pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej. Jest ona okazją do duchowego wzrostu, odnowienia przyjaźni z Bogiem i sprawdzianem naszego człowieczeństwa. W trudnej drodze, gdy sił zaczyna brakować, trzeba nie tylko myśleć o sobie, ale z miłością pomagać bliźniemu.

 „Wolni z Maryją” to hasło tegorocznej pielgrzymki, które w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości zachęca nas do dziękczynienia za Ojczyznę. Jest to również wezwanie do rachunku sumienia, jak korzystamy z daru wolności.

Zwykło się mówić, że pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zachęcam Was, drodzy diecezjanie, do przeżycia pielgrzymki w takim duchu! Warto wykorzystać szansę i otworzyć się na słowo Boże, które będzie głoszone w drodze. Proszę Was o dar modlitwy, szczególnie tej w czasie Mszy świętej. Wykorzystajcie pielgrzymi szlak do pojednania z Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty i pojednania. Niech Wam towarzyszy dobra intencja Waszej pielgrzymki, a także módlcie się w intencji ludzi dobrej woli, którzy Was przyjmują pod dach. Proszę również o modlitwę w intencji naszej toruńskiej diecezji, za kapłanów, o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, za naszych misjonarzy oraz za bpa Andrzeja, bpa Józefa i za mnie.

Przewodnikom pielgrzymkowym, kapłanom, klerykom i siostrom zakonnym, służbie porządkowej, diakonii muzycznej oraz służbie zdrowia życzę wytrwałości i mocy Ducha Świętego! Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Maryja zawsze wskazuje i do którego prowadzi!
Na pielgrzymi trud z serca Wam błogosławię i towarzyszę modlitwą.
bp Wiesław Śmigiel
 
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
22-26
WRZ
25
Rywałd - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
WRZ
25
Toruń - kościół oo. franciszkanów, godz.19.30
WRZ
26
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Grudziądz - bazylika kolegiacka
WRZ
27-4
Relikwie św. Ignacego w Kościele Akademickim
Toruń - kościół oo. jezuitów
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.