Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ruchy i Stowarzyszenia

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Ustanowiona na okres pięciu lat dekretem bpa Wiesława Śmigla z dniem 22.10.2018 r.

Członkowie z urzędu:
 
 • bp Józef Szamocki (Wikariusz Generalny)
 • ks. Artur Szymczyk (Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej)
 • dk. Waldemar Rozynkowski (Wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej)
Członkowie z nominacji:
 
 • ks. Paweł Borowski (Duszpasterz Wspólnoty Słowo Życia, asystent Stowarzyszenia im. Ani Bicz "Święci z sąsiedztwa")
 • ks. kan. Sylwester Ćwikliński (Asystent Ruchu Rodzin Nazaretańskich)
 • o. Grzegorz Dobroczyński SJ (Asystent Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu)
 • ks. kan. Zbigniew Gański (Koordynator diecezjalny Grup Modlitwy Ojca Pio)
 • ks. Andrzej Jakielski (Moderator diecezjalny Domowego Kościoła)
 • ks. Waldemar Konczalski (Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie)
 • ks. Andrzej Kowalski (Asystent Odnowy w Duchu Świętym, Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Apostolskiego w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, asystent wspólnoty "Przymierze Miłosierdzia")
 • ks. kan. Dariusz Kotecki (Asystent Drogi Naokatechumenalnej)
 • ks. kan. Wiesław Łużyński (Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej)
 • ks. Łukasz Meszyński (Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej)
 • ks. kan. Zdzisław Syldatk (Moderator diecezjalny Bractwa św. Józefa Diecezji Toruńskiej)
 • ks. Dawid Wasilewski (Koordynator Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Toruńskiej „KOTWICA”)
 • ks. Łukasz Waśko
 • ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak (Moderator Żywego Różańca)
 • ks. Sławomir Witkowski (Duszpasterz Skautów Króla)
 • ks. Mariusz Wojnowski (Koordynator diecezjalny Ruchu Szensztackiego oraz Ruchu Equipes Notre-Dame)

Członkowie z tytułu reprezentacji:

 
 • p. Lidia Gliwa (Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej)
 • p. Maria Wacławska (Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wąbrzeźnie)
 • p. Jan Janiszewski (Bractwo Przemienienia Pańskiego w Przecznie)
 • p. Stanisław Kołodziej (Bractwo Św. Izydora)
 • p. Włodzimierz Tesz (Bractwo św. Józefa Diecezji Toruńskiej)
 • p. Jerzy Kalinowski (Bractwo św. Jakuba Apostoła w Toruniu)
 • p. Zofia Heyka (Droga Neokatechumenalna)
 • p. Janusz Heyka (Droga Neokatechumenalna)
 • p. Michał Rynkowski (Franciszkański Zakon Świeckich)
 • p. Helena Reczek (Grupy Modlitwy św. Ojca Pio)
 • p. Arleta Sławińska (Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota Pieśń Nowa”)
 • p. Piotr Hoffmann (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”)
 • p. Marcin Kozłowski (Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „POSŁANIE”)
 • p. Kamila Markiewicz (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej)
 • p. Barbara Momot (Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman)
 • p. Michał Białkowski (Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu)
 • p. Magdalena Gendek (Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie)
 • p. Regina Dubiel (Odnowa w Duchu Świętym)
 • p. Alina Ciechanowska (Przymierze Katolików na rzecz Ewangelizacji i Misji ProMisja)
 • p. Wojciech Wiczarski (Przymierze Miłosierdzia w Toruniu)
 • p. Ewa Olisiejko (Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej)
 • p. Zbigniew Olisiejko (Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej)
 • p. Hanna Perlik (Ruch Equipes Notre-Dame)
 • p. Zdzisław Perlik (Ruch Equipes Notre-Dame)
 • p. Maria Osińska (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
 • p. Wojciech Osiński (Ruch Rodzin Nazaretańskich)
 • p. Aleksandra Brodecka (Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”)
 • p. Wanda Pniewska (Ruch Szensztacki)
 • p. Bogdan Pniewski (Ruch Szensztacki)
 • p. Miłosz Paradowski (Ruch Światło-Życie)
 • p. Ewa Winiarska (Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie)
 • p. Sylwester Winiarski (Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie)
 • p. Ewa Walczewska (Skauci Króla)
 • p. Halina Mazurek (Spotkania Małżeńskie)
 • p. Janusz Mazurek (Spotkania Małżeńskie)
 • p. Waldemar Furmanek (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej)
 • dk. Tomasz Chmielewski (Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej)
 • p. Jolanta Zatorska (Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela)
 • p. Czesław Górski (Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Toruniu)
 • p. Jadwiga Suchorzyńska (Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów)
 • p. Zenona Burczyńska (Wspólnota Krwi Chrystusa)
 • p. Ewa Melerska (Wspólnota Słowo Życia, Stowarzyszenie im. Ani Bicz "Święci z sąsiedztwa")
 • p. Alina Maćkowiak (Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR)
 • p. Wojciech Koczorowski (Wspólnota Życia Chrześcijańskiego)
 • p. Maria Szabłowska (Żywy Różaniec)
 • p. Jerzy Ośmiałowski (Żywy Różaniec)
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.