Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zakony i zgromadzenia męskie


Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae
Ojcowie Paulini OSPPE


Dom zakonny w Toruniu: 
ul. Konstytucji 3 maja 3c, 87-100 Toruń
tel. 56 659 93 44
Przełożony: o. Mariusz Krzysztof LORENC OSPPE,


Zakon Braci Mniejszych
Ordo Fratrum Minorum
Ojcowie Franciszkanie OFM


Dom zakonny w Brodnicy: 
ul. Sądowa 5a, 87-300 Brodnica
tel. 56 498 25 07
Przełożony: o. Sylwester Przemysław Brzeziński OFM

Dom zakonny w Toruniu: 
ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń
tel. 56 657 14 10
​​​​​​​kom. 661 125 390
Przełożony: o. dr Jozue Marcin Misiak OFM


Zakon Braci Mniejszych Kapucynów
Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
Ojcowie Kapucyni OFMCap


Dom zakonny w Rywałdzie: 
Rywałd Królewski 48, 87-220 Radzyń Chełmiński
tel. 56 688 68 97
e-mail: caprywald@o2.pl
Przełożony: o. mgr Andrzej MAKOWSKI OFMCap


Towarzystwo Jezusowe
Societas Iesu
Księża Jezuici SI


Dom zakonny w Toruniu: 
ul. Piekary 24, 87-100 Toruń
tel. 56 655 48 62, fax 56 655 48 61
Przełożony: ks. mgr lic. Zbigniew LECZKOWSKI SIZakon Kleryków Regularnych Somasków Świętego Hieronima Emiliani
Ordo Clericorum Regularium a Somascha
Ojcowie Somascy CRS


Dom zakonny w Toruniu:
ul. Nowotarska 5, 87-100 Toruń
tel. 56 659 04 63
e-mail: ojcowie@somascy.org
Przełożony: o. Tomasz PELC CRSZgromadzenie Księży Marianów

Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae

Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae

Księża Marianie MICDom zakonny w Grudziądzu:
ul. Mickiewicza 43, 86-300 Grudziądz
tel. 56 462 54 56
Przełożony: ks. Zbigniew GRYGORCEWICZ MICZgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

Congregatio Sanctissimi Redemptoris

Księża Redemptoryści CSsR​Dom zakonny w Toruniu:
ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
tel. 56 654 47 62
Przełożony: o. dr Wojciech Janusz ZAGRODZKI CSsRTowarzystwo Świtęgo Franciszka Salezego
Societas Sancti Francisci Salesii
Salesiani di Don Bosco
Księża Salezjanie SDB


Dom zakonny w Toruniu:
ul. Storczykowa 66 A, 87-100 Toruń
tel/fax: 56 655 67 12, 56 648 64 16
e-mail: sptstorun@pro.onet.pl
Przełożony: ks. Mariusz WITKOWSKI SDBZgromadzenie Świętego Michała Archanioła
Congregatio Sancti Michaëlis Archangeli
Księża Michalici CSMADom zakonny w Toruniu:
ul. Rybaki 59; 87-100 Toruń
tel. 56 622 27 31
e-mail: torun@michalici.pl
Przełożony: ks. Robert GIZA CSMA​Stowarzyszenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo

Congregatio Missionis

Księża Misjonarze CM


Kapelania w Chełmnie:
ul. Dominikańska 40, 86-200 Chełmno
tel. 56 691 22 01 (furta klasztorna Sióstr Miłosierdzia)


Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Societas Apostolatus Catholici

Księża Pallotyni SAC


​Dom zakonny w Chełmnie:
ul. Dworcowa 38, 86-200 Chełmno
tel. 56 676 20 18
Przełożony: ks. Jerzy BIEŃKOWSKI SAC
Towarzystwo OEwiêtego Franciszka Salezego
Societas Sancti Francisci Salesii
Salesiani di Don Bosco
Ksi ęża Salezjanie S DB
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.