Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabożeństwo ekumeniczne w Działdowie

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Krzemiński, referent ds. Dialogu...
W panamskim Penonome dobiegły końca dni diecezjalne przed Światowymi Dniami Młodzieży. Brała w nich udział wspólna grupa Redemptor-Diecezja Toruńska. 51 osób prawie przez tydzień brało udział w spotkaniach, modlitwie, integracji, poznawaniu Panamy i regionu oraz promowaniu Polski
Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (pl. ks. Frelichowskiego 1) 13 lutego o godz. 18.00.
18 stycznia 1959 roku w katedrze pelplińskiej święcenia kapłańskie z rąk bp. Józefa Kowalskiego przyjął dk. Tadeusz Nowicki. Po 60 latach w bazylice grudziądzkiej pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla oraz w obecności biskupa seniora Andrzeja Suskiego, ...
Modlitwą kanonami Taize i pieśniami uwielbienia w kościele oo. jezuitów rozpoczął się w Toruniu tydzień modlitw o jedność chrześcijan.
W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 18 stycznia w toruńskim kościele akademickim odbędzie się Ekumeniczny Wieczór Chwały.
Polecamy »
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Nabożeństwo ekumeniczne
Toruń - kaplica Wydziału Teologicznego UMK, godz. 17.00
STY
23
Nabożeństwo ekumeniczne
Toruń - Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, parafia pw. św. Mikołaja, godz. 17.00
STY
24
Msza św. w intencji dziennikarzy i pracowników mediów
Toruń - kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, pl. Frelichowskiego 1, godz. 18
STY
24
Toruń - Wyższe Seminarium Duchowne, godz. 20.00
Skrzynka modlitewna »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.