Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Stulecie powrotu Złotorii do wolnej Polski

Parafia pw. św. Wojciecha w Złotorii obejmuje 5 miejscowości: Złotorię, Grabowiec, Silno, Kopanino i Nową Wieś. Przez jej część przebiegała granica zaborów. Mieszkańcy doczekali się jej wyzwolenia 19 stycznia 1920 r.
Koncertem pieśni patriotycznych pt. „Wolność zapisana w nutach” w grudziądzkiej bazylice rozpoczął się Tydzień obchodów 100-lecia powrotu Grudziądza do naszej Ojczyzny. W koncercie udział wzięły miejscowe chóry m.in. Męski Chór Echo, The G Singers, Tibi Mariae, Chór ...
19 stycznia w sali kinowej klubu Od Nowa odbył się trzeci Oldschoolowy koncert bożonarodzeniowy toruńskich kleryków Wyższego Seminarium Duchownego.
Kolejnym punktem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan był koncert ekumeniczny "Chrystus mówi do Ciebie".
Kolejne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się 18 stycznia w Grudziądzu w kościele ewnagelicko-metodystycznym. Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Oświecenie. Znajdź i ukaż światło Chrystusa”.
Kolejny wieczór u św. Antoniego będzie poświęcony setnej rocznicy powrotu Pomorza do wolnej Polski.
Polecamy »
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Wieczór u św. Antoniego
Toruń - parafia pw. św. Antoniego, godz. 18.45
STY
22
Nabożeństwo ekumeniczne
Toruń - kościół pw. NMP Częstochowskiej (paulini), godz. 17
STY
23
100. rocznica powrotu Grudziądza do Polski
Grudziądz - bazylika pw. św. Mikołaja, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2019 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.