Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pójście za Jezusem wymaga odwagi

- Pójście za Jezusem wymaga odwagi i zaufania - powiedział bp Wiesław Śmigiel do młodzieży zgromadzonej na Diecezjalnych Dniach Młodzieży w Hartowcu, które odbywa się już po raz 5. Na kolejną edycję DDM przybyło...
Trwa spotkanie młodych diecezji toruńskiej w Hartowcu. Kolejny dzień wypełniony był modlitwą, konferencjami, koncertami oraz celebracją sakramentu pokuty i pojednania i adoracją Najświętszego Sakramentu.
"Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę" - taki tytuł będzie nosić audycja w Radiu Maryja, której gościem będzie bp Wiesław Śmigiel.
W czwartek, 19 lipca rozpoczęły się Diecezjalne Dni Młodzieży w Hartowcu.
W dniach 1 – 4 sierpnia odbędzie się Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. W jej skład wchodzi 40. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 38. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej. 
List bp. Wiesława Śmigla do uczestników Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę.
Polecamy »
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji ToruńskiejVideo »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
19-22
SIE
4
46. Pielgrzymka Żywego Różańca
Lisewo
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Toruń - Katedra, godz. 6
SIE
4
Poświęcenie terenu pod budowę kaplicy i domu parafialnego
Toruń - parafia pw. św. Andrzeja Apostoła, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.