Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sąd Biskupi

IUDICIUM EPISCOPALE
DIOECESIS THORUNIENSIS

Adres

87-100 Toruń
ul. Łazienna 18


Kontakt

tel. 56 622 35 30
kom. +48 501 935 433
Fax: 56 654 96 70
e-mail: sad_sekretariat@diecezja.torun.pl

 

Sekretariat Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej czynny jest w dni powszednie dla interesantów od godz. 9.00 do godz. 14.00.

W siedzibie Sądu udzielane są bezpłatne
porady prawne po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Dni wolne od pracy Sądu pokrywają się z dniami wolnymi w Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.

W sierpniu Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej nieczynny.

 

Wikariusz Sądowy Biskupa Toruńskiego (Oficjał):

Pomocniczy Wikariusz Sądowy (Wiceoficjał):

Sędziowie:

Obrońca węzła:

Pomocniczy obrońca węzła:

 • Alicja Kondratowicz


Promotor sprawiedliwości:

 • ks. mgr. lic. Paweł Kołatka

Audytor:

 • mgr Robert Schmelter
 • ks. dr Paweł Szczęsny
 • ks. mgr lic. Kamil Pańkowiec

Notariusz:

 • mgr Agata Mojecka

Adwokaci i pełnomocnicy działający przy Sądzie Biskupim Diecezji Toruńskiej:

 • Paweł Arnister, tel. 530 540 553
 • Maciej Góral, tel. 784 412 754
 • Aleksandra Koźlińska, tel. 607 880 834
 • Marcin Okruciński, tel. 695 587 713

Adwokaci i pełnomocnicy nie są pracownikami Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej. Za wszelkie kwestie związane z honorarium i umową Sąd Biskupi Diecezji Toruńskiej nie ponosi odpowiedzialności.


Przestrzegamy P.T. Petentów przed szukaniem pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób lub kancelarii adwokackich ogłaszających się w prasie lub za pośrednictwem Internetu. Osoby te często nie mają żadnych uprawnień do występowania w sądach kościelnych w roli adwokatów. W większości przypadków nie dysponują też one wystarczającą wiedzą z zakresu prawa kanonicznego. Żądając bezpodstawnie bardzo wysokich opłat za swoje usługi, niejednokrotnie nieuczciwie wykorzystują szczere pragnienie rozwiązania trudnych spraw osób, które zwracają się do nich po pomoc. Praktyka sądowa wskazuje też na to, że tego rodzaju „pomoc” nie jest efektywna, a uciekanie się do proponowanych przez takie osoby środków, rodzi uzasadnione podejrzenia o chęć nieuczciwego osiągnięcia pożądanego wyroku. 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.