Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wydziały Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
tel. 56 622 35 30
fax 56 621 09 02
kuria@diecezja.torun.pl

 

Wydział administracyjny

Sekretarz


Sprawy personalne kapłanów

 • bp Wiesław Śmigiel
 • bp Józef Szamocki

Sprawy wiernych świeckich

 • bp Józef Szamocki
 • ks. kan. Andrzej Piontkowski

Cenzorzy ksiąg religijnych

 • ks. kan. Krzysztof Eugeniusz Krzemiński
 • ks. kan. Mirosław Stanisław Mróz
 • ks. Zbigniew Wanat


 

Wydział duszpasterski

 


Dyrektor

 

Wicedyrektor

   

Referaty

 

Referat duszpasterstwa dzieci i młodzieży


Referent i diecezjalny duszpasterz młodzieży  

Referat duszpasterstwa powołań


Referent
 • ks. Paweł Rochman
 

Referat ruchów i stowarzyszeń


Referent
 • dk. Waldemar Rozynkowski
 

Referat ds. nowej ewangelizacji i formacji świeckich


Referent
 • ks. Andrzej Kowalski
 

Referat misyjny


Referent
 • ks. kan. Grzegorz Jan Tworzewski
 

Referat ds. dialogu religijnego


Referent
 • ks. kan. Krzysztof Eugeniusz Krzemiński
 

Referat kultury chrześcijańskiej


Referent
 • Joanna Ciechanowska
 

Referat liturgii i duszpasterstwa liturgicznego


Referent
 • ks. kan. Rajmund Ponczek
Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej
 • ks. Bartłomiej Surdykowski
Moderator formacji ds. posług stałych
 • dk. Waldemar Rozynkowski
 

Rada Duszpasterska


Przewodniczący Rady
 • bp Wiesław Śmigiel

Członkowie z urzędu
 • bp Józef Szamocki - biskup pomocniczy
 • ks. Artur Szymczyk - dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 • ks. Jarosław Ciechanowski - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
 • ks. Mariusz Wojnowski - dyrektor Wydziału Katechetycznego
 • dk. Waldemar Rozynkowski - wicedyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Członkowie z nominacji
 • ks. Paweł Borowski - rzecznik prasowy biskupa toruńskiego i Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
 • ks. Dawid Wasilewski - diecezjalny duszpasterz młodzieży
 • ks. prał. Stanisław Majewski
 • ks. prał. Krzysztof Lewandowski
 • ks. kan. Dariusz Kunicki
 • ks. kan. Dariusz Aniołkowski
 • ks. kan. Sławomir Skonieczka
 • ks. Sławomir Witkowski
 • o. Wojciech Zagrodzki CSsR
 • o. Jozue Misiak OFM
 • ks. Waldemar Konczalski
 • ks. Łukasz Meszyński
 • ks. Bartłomiej Surdykowski
 • m. Gracjana Zborała CSDP
 • p. Wiesław Smereczyński
 • p. Zofia Heyka
 • p. Janusz Heyka
 • p. Ewa Winiarska
 • p. Sylwester Winiarski
 • p. Monika Gomułka
 • p. Marcin Gomułka
 • p. Marianna Mucha
 

Egzorcyści Diecezjalni

 • Ks. kan. Krzysztof Badowski
  tel. 507 101 858
   
 • Ks. Andrzej Kusiński
  tel. 56 464 91 66
   
 • Ks. Zbigniew Wanat
  tel. 603 165 781
   
 • o. Mirosław Jankowski OFMCap
  tel. 56 688 68 97
   
 

Diecezjalne Duszpasterstwa

 

Duszpasterstwa grup zawodowych i środowiskowychDiecezjalny Duszpasterz Środków Masowego Przekazu
 • ks. Paweł Borowski
Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców
 • ks. prał. Marek Rumiński
Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
 • ks. Mariusz Wojnowski
Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Twórczych
 • ks. kan. Dariusz Kotecki
Diecezjalny Duszpasterz Policji
 • ks. kan. Dariusz Żurański
Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
 • ks. kan. Dariusz Zagórski
Diecezjalny Duszpasterz Akademicki
 • ks. Dawid Wasilewski
Duszpasterz Wydziału Teologicznego UMK
 • ks. Dawid Wasilewski
Diecezjalny Honorowy Duszpasterz Środowisk Harcerskich
 • ks. prał. Józef Nowakowski
Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Harcerskich
 • ks. Dominik Jan Domin
Diecezjalny Duszpasterz Kultury Zdrowotnej i Sportu
 • ks. kan. Wojciech Murawski
Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych
 • ks. kan. Dariusz Żurański
Diecezjalny Duszpasterz Niepełnosprawnych
 • ks. Adam Machowski
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
 • ks. kan. Adam Henryk Filarski
Diecezjalny Duszpasterz Więziennictwa
 • ks. kan. Wojciech Stanisław Pyrzewski
Diecezjalny Duszpasterz Rolników
 • ks. kan. Zbigniew Gański
Diecezjalny Duszpasterz Myśliwych
 • ks. kan. Gabriel Aronowski
Diecezjalny Duszpasterz Leśników
 • ks. kan. Gabriel Aronowski
Diecezjalny Duszpasterz Pszczelarzy
 • ks. kan. Jacek Dudziński
Diecezjalny Duszpasterz Motocyklistów
 • ks. Paweł Dąbrowski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki Na Jasną Górę
 • ks. Bartłomiej Surdykowski
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet
 • ks. Andrzej Mirosław Jankowski
 

Diecezjalna Komisja Liturgiczna


Przewodniczący Komisji
 • ks. kan. dr Rajmund Ponczek

Zastępca przewodniczącego
 • ks. kan. dr Mariusz Klimek

Sekretarz
 • ks. kan. Jerzy Kalinowski

Członkowie
 • ks. prał. Wojciech Niedźwiecki
 • ks. kan. Sylwester Ćwikliński
 • ks. Dawid Urbaniak
 • ks. Paweł Szczęsny
 

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej


Przewodniczący Komisji
 • ks. kan. Mariusz Klimek

Członkowie
 • ks. Wojciech Wierzbicki
 • ks. Maciej Kępczyński
 • p. Marcin Łęcki
 

Diecezjalni asystenci ruchów i stowarzyszeń

 

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej


Asystent
 • ks. kan. Wiesław Marek Łużyński

Droga Neokatechumenalna


Asystent
 • ks. kan. Dariusz Maciej Kotecki

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży


Asystent
 • ks. Łukasz Meszyński

Katolickie Stowarzyszenie Apostolskie w Służbie Nowej Ewangelizacji "Wspólnota Pieśń Nowa"


Asystent
 • ks. Andrzej Kowalski

Klub Inteligencji Katolickiej


Asystent
 • o. Ryszard Matejuk SJ

Odnowa w Duchu Świętym


Asystent
 • ks. Andrzej Kowalski

Ruch "Światło - Życie" - oaza młodzieżowa


Moderator diecezjalny
 • ks. Waldemar Konczalski

Ruch "Światło - Życie" - Domowy Kościół


Moderator diecezjalny
 • ks. kan. Dariusz Aniołkowski

Ruch Rodzin Nazaretańskich


Asystent
 • ks. kan. Sylwester Ćwikliński

Ruch Czystych Serc


Asystent
 • ks. Łukasz Meszyński

Żywy Różaniec


Moderator diecezjalny
 • ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak

Apostolat Margaretka


Opiekun diecezjalny
 • ks. Zdzisław Szauer

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne "Posłanie"


Asystent
 • ks. Artur Szymczyk

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej Świętego Jana, Umiłowanego Ucznia


Dyrektor
 • ks. Andrzej Kowalski

Grupy Modlitwy Ojca Pio


Koordynator diecezjalny
 • ks. kan. Zbigniew Gański

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej "KOTWICA"


Koordynator
 • ks. Dawid Wasilewski

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej


Przewodniczący
 • dk. Waldemar Rozynkowski

Bractwo Świętego Józefa Diecezji Toruńskiej


Moderator diecezjalny
 • ks. kan. Zdzisław Syldatk

Stowarzyszenie "Święci z sąsiedztwa" im. Ani Bicz


Asystent
 • ks. Paweł Borowski


 

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

 

Dyrektor

duszpasterstwo.rodzin.torun@gmail.comDiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
 • Bożena Szwechowicz

poradnictwo.diecezja.torun@gmail.com 

Wydział ekonomiczny

 

ekonom@diecezja.torun.pl

Dyrektor


Wicedyrektor


ks. kan. Marek Borzyszkowski

 


Sekretariat i kasa:

 • Katarzyna Kamińska


 

Wydział budownictwa kościelnego

 

Dyrektor

vacat


 

Wydział do spraw formacji kapłanów

 

Dyrektor

 

Diecezjalny ojciec duchowny:

 • ks. prał. Sławomir Oder

Zespół programowania stałej formacji kapłańskiej:

 • bp Józef Szamocki – przewodniczący
 • ks. prał. Krzysztof Lewandowski
 • ks. kan. Krzysztof Krzemiński
 • ks. kan. Grzegorz Tworzewski


 

Wydział katechetyczny

 

Dyrektor

ks. Mariusz Wojnowski

katechizacja.diecezja-torun.pl
w-katechetyczny@diecezja.torun.pl

Wicedyrektor:

 • Beata Girzyńska

Sekretarz:

 • Katarzyna Nowicka

Diecezjalni wizytatorzy katechizacji:

 • ks. kan. Marian Wróblewski
 • dr hab. Beata Bilicka
 • ks. Andrzej Kowalski
 • ks. Mariusz Wojnowski

Poradnictwo metodyczne:

 • mgr Dorota Thom, Grudziądz
 • mgr Gabriela Rumińska, Toruń
 • mgr Danuta Włoczewska, Toruń

Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej ds awansu zawodowego:

 • ks. kan. Marian Wróblewski
 • dr hab. Beata Bilicka, prof UMK
 • dr Hanna Kinal
 • mgr Beata Girzyńska


 

Wydział konserwacji zabytków kościelnych

 

 

Wydział do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

 

Dyrektor


Referentka zakonna:

 • s. Katarzyna Mierzejewska SM
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
MAJ
15
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.