Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Muzeum diecezjalne

 

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Dyrektor

ks. kan. Zbigniew Walkowiak


Wicedyrektor

Joanna Ciechanowska

Adres

ul. Żeglarska 7
87-100 Toruń
tel. (56) 622-11-15
 muzeumdiecezjalnetorun@gmail.com
www.muzeumdiecezjalne.torun.pl

Muzeum na Facebooku
 

Godziny otwarcia


Wtorek - niedziela: godz. 10.00-16.00

Poniedziałek: nieczynne

Wstęp wolny.

 

Muzeum Diecezjalne mieści się w bliskości bazyliki katedralnej Świętych Janów. Kamienica, w której miesci się Muzeum pochodzi z I poł. XV wieku.

Muzeum w swej wystawie stałej prezentuje cenne zbiory zabytków ruchomych. Są to przede wszystkim wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja z tego samego czasu, rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą. 

Sam obiekt, w którym mieści się Muzeum, jest ciekawym i bardzo oryginalnym przykładem ukazującym ogrom przeprowadzonych prac konserwatorskich w celu zachowania i zabezpieczenia walorów bogatej kamienicy mieszczańskiej o proweniencji gotyckiej. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Ciekawą atrakcją dla zwiedzających są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyckim, "okopconym" przewodzie kominowym, zachowana gotycka "umywalka" czy bogato dekorowany drewniany strop. Niespotykanym urządzeniem jest wyeksponowana w podziemiach tylnego traktu kamienicy zabytkowa średniowieczna studnia, z widocznym lustrem czystej wody.

Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.