Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Diecezjalny koordynator:

ks. Leszek Stefański
 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Prowadzi ona program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży. Pomocą stypendialną objętych jest ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia uczestniczą w obozach letnich i przygotowanej dla nich formacji diecezjalnej (2-3 spotkania w ciągu roku). Diecezja toruńska posiada obecnie 37 miejsc stypendialnych.
 
Kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia:
O stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (po I semestrze klasy 7) oraz szkół średnich.

Kryteria:
 • średnia ocen nie niższa niż: 4,8 w szkole podstawowej i 4,5 w szkole średniej
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto; obecnie jest to kwota 2970 zł
 • wiejskie lub małomiasteczkowe pochodzenie (miejscowość do 20 tys. mieszkańców)
 • pozytywne opinie ks. proboszcza, katechety, wychowawcy
 • zaangażowania w wolontariacie, szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe
Krok po kroku, czyli jak zostać stypendystą fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
 
 1. Napisz wiadomość do koordynatora diecezjalnego, że jesteś zainteresowany włączeniem do programu stypendialnego: leszek.stefanski@dzielo.pl, aby otrzymać Kartę informacyjną kandydata lub ściągnij kartę ze strony diecezjalnej. Karta znajduje się na końcu tego tekstu.
   
 2. Kartę informacyjną kandydata należy w styczniu wypełnić, wydrukować i zanieść do księdza proboszcza swojej parafii z prośbą o potwierdzenie. Następnie wypełnioną Kartę informacyjną kandydata należy wysłać na adres:
Ks. Leszek Stefański
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
ul. Włocławska 256
87-100 Toruń 

 
 1. Rozpatrywane będą wnioski, które dotrą do końca stycznia. O tym, że stałeś się kandydatem na stypendystę zostaniesz poinformowany przez koordynatora do 5 lutego.
   
 2. Osoba, która otrzyma wiadomość o kandydaturze do programu stypendialnego otrzymuje konto stypendysty i gromadzi wszelkie niezbędne dokumenty (https://dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/  - zakładka 'załączniki do wniosku')
   
 3. Po zebraniu kompletu dokumentów wysyła je do koordynatora diecezjalnego (adres pkt 2).
   
 4. Na przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wysłanie ich do koordynatora diecezjalnego kandydat ma maksymalnie czas do 20 lutego. Po upływie tego terminu, w wypadku nie przysłania kompletu dokumentów, zostanie wybrana inna osoba do stypendium.
   
 5. Koordynator diecezjalny wysyła zaopiniowany wniosek do biura Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
   
 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku stypendialnego przez Fundację, kandydat otrzymuje stypendium począwszy od miesiąca, w którym papierowy wniosek wpłynął do biura fundacji.
  Koordynatorem diecezjalnym Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Diecezji Toruńskiej jest ks. Leszek Stefański (leszek.stefanski@dzielo.pl). Wszelkie informacje dotyczące działalności Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" znajdują się na stronie internetowej: https://dzielo.pl/ 
  Plik do pobrania:
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
14-16
Kurs Maria Magdalena
Toruń
CZE
16
Udzielenie posługi stałego akolity
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
CZE
16
Marsz dla Życia i Rodziny
Golub-Dobrzyń
CZE
22
Święcenia Diakonatu
Toruń, Katedra, godz. 10.00
CZE
23
Udzielenie posługi lektora stałego
Parafia św. Antoniego w Toruniu, godz. 13.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.