Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska


 

Matka Boża Nieustającej Pomocy

główna patronka Diecezji Toruńskiej


Papież św. Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" z 25 marca 1992 r. w myśl wskazań Soboru Watykańskiego II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce, ustalając nowy podział diecezji i prowincji kościelnych.

Ten historyczny akt powołał do istnienia 13 nowych diecezji polskich, wśród nich Diecezję Toruńską, która swym zasięgiem terytorialnym nawiązywała do pierwotnych granic Diecezji Chełmińskiej, ustanowionej 29 lipca 1243 r.

Diecezja Toruńska na mocy nowego podziału weszła w skład Archidiecezji Gdańskiej, obejmując swym zasięgiem 182 parafie na obszarze 5427 km2 z liczbą 714 270 mieszkańców w chwili jej utworzenia.

Pierwszym biskupem ordynariuszem Diecezji Toruńskiej został bp Andrzej Wojciech Suski, który do tej pory pełnił posługę biskupa pomocniczego Diecezji Płockiej. Za swoje zawołanie biskupie przyjął słowa "Spes mea unica" /Nadzieja moja jedyna/. Uroczysty ingres pierwszego biskupa Diecezji Toruńskiej odbył się 31 maja 1992 r. o godz. 16 przy dźwiękach dzwonu Tuba Dei.

Pierwszym biskupem pomocniczym został bp Jan Chrapek mianowany przez papieża 20 czerwca 1994 r.

27 maja 2000 roku nowym biskupem pomocniczym został ks. Józef Szamocki, dotychczasowy ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej. Jego zawolaniem są słowa: "Servire Ecclesiae" /Służyć Kościołowi/.

Kościołem katedralnym nowej diecezji została bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. Ta najstarsza świątynia Torunia od 1233 r. funkcjonowala jako kościół parafialny dla Starego Miasta. W 1935 r. papież Pius XI podniósł ją do rangi bazyliki. Na wieży świątyni w 1500 r. zawisł drugi co do wielkości w Polsce dzwon Tuba Dei /Trąba Boża/.

Patronką Diecezji Toruńskiej obrano Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, której cudowny wizerunek znajduje się w diecezjalnym sanktuarium na toruńskich Bielanach w kościele pw. św. Józefa. Kustoszami sanktuarium są ojcowie redemptoryści.

11 listopada 2017 roku papież Franciszek mianował nowym biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej bpa Wiesława Śmigla. Uroczysty ingres odbył się 10 grudnia 2017 roku.  

Obecnie diecezja obejmuje teren 5427 km2 z liczbą 621 778 mieszkańców. Diecezja podzielona jest na trzy rejony: toruński, grudziądzki i brodnicki oraz na 24 dekanaty ze 196 parafiami.
 

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.