Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kontakt

Kuria Diecezjalna Toruńska

ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
tel. 56 622 35 30
fax. 56 621 09 02
kuria@diecezja.torun.pl


Kuria jest czynna w dni powszednie tygodnia w godz. 9.00-14.00.
Przyjmowanie interesantów poszczególnych wydziałów odbywa się w godz. od 9.00 do 13.00.

Dniami wolnymi od pracy w kurii są:

 • dni, które są  ustawowo wolne od pracy;
 • Triduum Paschalne oraz 24 i 31 grudnia.
Kuria Diecezjalna nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną. Wszelkie zapytania, prośby, zgłoszenia lub inne sprawy wymagające urzędowej odpowiedzi należy przesyłać do kurii w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane, z podaniem adresu do korespondencji.
 

Informujemy, że biskup toruński przyjmuje interesantów (po ustaleniu terminu z sekretarzem) w następujących godzinach:

Bp Wiesław Śmigiel:

- wtorki, środy i czwartki w godz. 9.30 – 12.00

Sekretarz bp. Wiesława Śmigla - ks. Paweł Kołatka:
e-mail sekretarz@diecezja-torun.pl

 

Bp Józef Szamocki:
- poniedziałek i wtorek w godz. 11.00 - 13.00
- czwartek i piątek w godz. 11.00 - 13.00

Sekretarz bp. Józefa Szamockiego - ks. Paweł Szczęsny

e-mail pawelszczesny@diecezja-torun.pl


Kancelaria Kurii


Kanclerz:

ks. Wojciech SKOLMOWSKI
kanclerz@diecezja.torun.pl


Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

ks. Paweł KOŁATKA
inspektor@diecezja-torun.pl

Rzecznik prasowy:

ks. Paweł BOROWSKI
rzecznik@diecezja-torun.pl


Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży:

ks. Mariusz STASIAK
tel. 501 625 974
delegatcod@diecezja-torun.pl
 

Duszpasterz poszkodowanych w wyniku przestępstw duchownych
przeciwko szóstemu przykazaniu z nieletnimi

ks. Artur SZYMCZYK
wydzial.duszpasterski@diecezja-torun.pl


Egzorcyści diecezjalni:


Ks. kan. Krzysztof BADOWSKI
Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży
tel. 507 101 858

Ks. Andrzej KUSIŃSKI
Parafia pw. Ducha Świętego w Grudziądzu
tel. 56 464 91 66

Ks. Zbigniew WANAT
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu
tel. 603 165 781

O. Mirosław JANKOWSKI OFMCap 
Parafia pw. św. Sebastiana w Rywałdzie
tel. 56 688 68 97
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.