Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Stulecie posługi ojców redemptorystów w Toruniu

2021-03-19
Fot. Renata Czerwińska
- Trzeba być człowiekiem wielkiej wiary, ogromnego zaufania, by iść za głosem Boga i by w trudnych chwilach szukać Jego głosu. - mówił podczas Mszy bp Wiesław Śmigiel, który 19 marca przewodniczył uroczystościom stulecia posługi Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu.


Wśród zaproszonych gości był biskup senior Andrzej Suski, redemptoryści i kapłani pochodzący z Torunia, poprzedni przełożeni i proboszczowie, przedstawiciele duchowieństwa i męskich domów zakonnych diecezji toruńskiej, przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, przedstawiciele wieloletnich pracowników klasztoru i rodziców redemptorystów pochodzących z Torunia oraz oblaci zgromadzenia. Nie zabrakło również sióstr józefitek oraz przedstawicieli wspólnot działających przy toruńskiej parafii św. Józefa.

W homilii pasterz diecezji zwrócił uwagę na św. Józefa, który patronuje toruńskiej wspólnocie od stu lat. „Nie wypowiedział ani jednego słowa, a do dziś przemawia do następnych pokoleń. Poznajemy go jako człowieka heroicznej wiary, który w milczeniu wypowiada swoje  tak, przyjmując i wypełniając zamysł Bożej woli. Św. Józef jest człowiekiem, który słucha Boga nawet w chwilach, które po ludzku wydają się trudne”. Jak zaznaczył, Opiekun Świętej Rodziny objawia swoją opiekę zwłaszcza w momentach trudnych w historii Kościoła. Stąd ogłoszenie go patronem Kościoła powszechnego w czasie likwidacji Państwa Kościelnego,  zwrócenie uwagi na jego postać w obliczu kryzysu etosu pracy w czasach komunistycznych czy też współczesnego kryzysu rodziny. „W czasach nadmiaru słów, a często braku odpowiedzialności za słowo, Józef jest wzorem człowieka, który nic nie mówi, ale swoją postawą pokazuje wartość prawdy, życia, wiary, miłości”.

Biskup Wiesław przedstawił również stuletnią historię posługi ojców redemptorystów, w której nie brakowało momentów dramatycznych, jak choćby czasów II wojny światowej, gdy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy został ukryty w prywatnym domu, zamurowany w ścianie, czy też czasów budowy kościoła w latach 60., gdy na skutek represji ze strony władz komunistycznych wielu parafian broniących swojej świątyni zostało aresztowanych i szykanowanych. „Zapewne tamte smutne wydarzenia też były potrzebne, ponieważ bardzo mocno zintegrowały mieszkańców parafii, połączyły ich z  redemptorystami. Wówczas nikt nie miał wątpliwości, że to, co tutaj się dzieje, ta świątynia, nie jest tylko dla ojców, ale właśnie dla wiernych”.
Biskup Śmigiel przypomniał również misje ewangelizacyjne, które na przełomie II i III tysiąclecia odbyły się w każdej parafii diecezji toruńskiej. Jak zaznaczył, przy parafii działa wiele wspólnot, a przyczyną jest to, że „redemptoryści potrafią łączyć to, co stare, tradycyjne, oparte na mocy słowa z tym, co nowe, chociażby z nową ewangelizacją. Gdybyśmy zliczyli wszystkie rekolekcje i misje, wygłoszone przez nich, było ich przeszło 7500”.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup poświęcił tablicę upamiętniającą wydarzenie. Tego dnia uhonorowano również medalem Stulecia Niepodległości 3 redemptorystów: o. Jana Skórkę, Stanisława Kuczka i Zbigniewa Kotlińskiego.

Msza św. była transmitowana przez Telewizję Trwam, natomiast dzień wcześniej podczas  „Rozmów niedokończonych” w Radiu Maryja wspominano redemptorystów i świeckich zaangażowanych w ośrodek duszpasterski na  Bielanach. Po Eucharystii z podziękowaniem do ojców redemptorystów zwrócili się wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz przedstawiciele parafian Halina i Janusz Mazurkowie wraz z członkami chóru Perpetuo Soccorso, którego śpiew uświetnił uroczystość.

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela działa w Toruniu od 1921 r. Początkowo dom zakonny mieścił się na Stawkach, następnie w 1927 r. przeniósł się na drugą stronę Wisły, na Bielany. W listopadzie 1927 roku oddano do użytku kaplicę pw. św. Józefa, a 17 czerwca 1928 roku wprowadzono do kaplicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy - obecnie patronki diecezji toruńskiej. Zakonnicy prowadzili prężnie działający juwenat oraz oddawali się pracy misyjnej. Z ich inicjatywy zaczęły również działać świetlice dla mieszkańców najbiedniejszych dzielnic. W trakcie II wojny światowej redemptorystów uwięziono, a klasztor zamieniono na koszary. Parafia została erygowana 29 XI 1950 r., po czym w latach 1958-1962, mimo licznych przeszkód ze strony władz komunistycznych, wybudowano kościół pw. sw. Józefa.
Dziś to prężnie działająca parafia i ośrodek duszpasterski. Z inicjatywy toruńskich redemptorystów w 1991 roku powstało Radio Maryja, a od 2003 r. zaczęła nadawać Telewizja Trwam.
rc/Toruń/KAI

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
10-28
Toruń - kościół Wniebowzięcia NMP
SIE
4-12
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 6.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Toruń - kościół garnizonowy
SIE
15
Parafia św. Wojciecha godz. 11:00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.