Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie

2015-08-25
Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej /fot. ks. Paweł Borowski/
W Jabłonowie Pomorskim na Wzgórzu Zamkowym znajduje się sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr pasterek od Opatrzności Bożej. Jest to szczególne miejsce wyciszenia i nadziei.

Maria Karłowska urodziła się 4 września 1865 r. w Słupówce (obecnie Karłowo) blisko Kcyni na Pałukach w licznej rodzinie Mateusza Karłowskiego i Eugenii z Dembińskich. 10 października została ochrzczona w kościele parafialnym w Smogulcu pw. św. Katarzyny, który obecnie posiada imię Błogosławionej jako drugie wezwanie. 

Dobra Pasterka
Mając 17 lat złożyła na ręce spowiednika ślub dozgonnej czystości. Całkowicie oddała się pracy dobroczynnej dla biednych rodzin z najuboższych dzielnic Poznania.  Od 1892 r. poświęciła się opiece nad dziewczętami zagubionymi moralnie, ewangelizując m. in. w domach publicznych, więzieniach, w szpitalu na oddziale dla kobiet chorych wenerycznie, w miejscach niewyobrażalnych dla panny wychowanej w klimacie głębokiej pobożności. W 1894 r. założyła Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, dla którego opracowała Konstytucje i Dyrektorium. Istotę charyzmatu zakonu oddaje hasło: „Szukać i zbawić to, co zginęło”. W 1902 r. razem z sześciu siostrami złożyła śluby wieczyste, przyjmując imię zakonne Matka Maria od Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Z właściwym sobie entuzjazmem  ewangelizowała podopieczne poprzez pracę w kolejno otwieranych Domach Misyjnych Dobrego Pasterza (w sumie – dziewięciu). Na terenie dzisiejszej diecezji toruńskiej założyła placówki w Pniewitem (parafia Lisewo), w Dębowej Łące i w Jabłonowie Pomorskim. Jej duchowym testamentem przekazanym w podręcznikach zakonnych, ascetycznych, apostolskich i praktycznych oraz w listach jest wcielenie idei miłosierdzia poprzez walkę o nawracanie grzeszników („…tylko miłością i cierpliwością można zdobywać każdą duszę”) oraz zawierzenie pracy apostolskiej Najświętszemu Sercu Jezusa („Serce Jezusowe pragnie nas zapalić ofiarą i poświęceniem dla zbawienia dusz”). Wielkie nabożeństwo miała także do św. Józefa, którego nazwała „Ojcem Zgromadzenia” i „Opiekunem Dzieła Dobrego Pasterza”. Ułożyła „Koronkę do Świętego Ojca Józefa”. Do kaplicy w Jabłonowie sprowadziła z Lourdes jego figurę (stojącą tam do dziś). Pracowite i oddane ideałowi Dobrego Pasterza życie zakończyła 24 marca 1935 r. w Pniewitem. Została pochowana w krypcie pod kaplicą Domu Generalnego w Jabłonowie. W 1965 r. rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny zakończony wyniesieniem na ołtarze w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 6 czerwca 1997 r. „Jej oddanie Najświętszemu Sercu Zbawiciela – mówił wtedy Jan Paweł II – zaowocowało wielką miłością do ludzi. (…) Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność”.

Sanktuarium wyciszenia i nadziei
16 lipca 1933 r. siostry pasterki zamieszkały w Jabłonowie Pomorskim i do tej pory pełnią tam misję apostolską. Tutaj znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia – budowla na wzgórzu, którą  wzniosła w poł. XIX w. rodzina Narzymskich na miejscu dawnej rezydencji Jabłonowskich i dawniejszej jeszcze warowni postawionej według legendy w czasach Chrobrego i męczeńskiej misji św. Wojciecha. (Z okien klasztoru widać kościół pod jego wezwaniem). Dawny pałac Narzymskich to budowla w stylu neogotyku angielskiego wystylizowana na zamek warowny. Styl angielski posiada również otaczający ją park. Specyficzne usytuowanie siedziby Zgromadzenia – w oddaleniu od miasta, na wzgórzu, w otoczeniu zieleni – sprzyja kontemplacji i wyciszeniu. Temu samemu służy erygowana 6 lutego 1934 r. kaplica pw. Chrystusa Króla, która  jest sercem jabłonowskiego domu Pasterek. Tam pod ołtarzem umieszczono relikwie Błogosławionej, która łagodnie spogląda z namalowanego wizerunku i prawą ręką wskazuje niebo. Do jej stóp ufnie garną się owce symbolizujące ludzi sprowadzonych na drogę dobra i dusze ocalone przed zatraceniem. Tu przychodzą na myśl słowa z beatyfikacyjnej Inwokacji do Marii pasterki szukającej „zabłąkanych owiec Chrystusa”.

11 czerwca 1997 r. dekretem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego kaplica została ustanowiona sanktuarium diecezjalnym Błogosławionej Marii Karłowskiej. Kto z wiarą przybywa do kaplicy-sanktuarium, wycisza się, znajdując tu wytchnienie od gwaru i chaosu świata. Uspokaja się i mimo bagażu trosk i powikłań życiowych nabiera nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. „Przyjdź z ufnością do Stolicy Łaski, a znajdziesz miłosierdzie” – zdaje się słyszeć słowa zachęty niegdyś wypowiedziane przez błogosławioną. A dziś do jabłonowskiej oazy „wyciszenia, uspokojenia i nadziei” zaprasza pielgrzymów Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej matka Gracjana Zborała, kustosz Sanktuarium.

Kult Błogosławionej
 • Msza św. z podziękowaniem za łaski uproszone za przyczyną Błogosławionej i w intencjach osób, które przekazują do Sanktuarium prośby o jej orędownictwo –  piątek o godz. 7.00. Prośby i podziękowania można przesłać pocztą (Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie), telefoniczną lub internetową (tel. 561957050; e-mail: m.karlowska_xl@wp.pl)
 • Nowenna Nieustanna do bł. Marii Karłowskiej – z odczytywaniem intencji nadesłanych lub złożonych do skarbony przez pielgrzymów. Intencje są wpisywane do Księgi, która w czasie nowenny spoczywa przy relikwiach Błogosławionej – piątek o godz. 18.30
 • Codziennie  w modlitwach południowych w Sanktuarium i w domach Zgromadzenia Siostry odmawiają nowennę do bł. Marii w poleconych intencjach
 • Codzienna nowenna poranna w nagłych, trudnych sprawach
 • Litania i Koronka do bł. Marii Karłowskiej
 • Czuwanie nocne z okazji rocznic beatyfikacji i liturgicznego wspomnienia Błogosławionej połączone z uroczystymi obchodami święta Patronki Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie – 5 / 6 czerwca od godz. 19.00 do godz. 7.00
 • Dziękczynna nowenna miesięczna za nadanie patronatu Błogosławionej miastu Jabłonowo połączona z uczczeniem relikwii Błogosławionej – 6. dzień każdego miesiąca o godz. 15.00
 • Podobna nowenna jest celebrowana w parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie – w każdą 4. niedzielę miesiąca o godz. 15.00.W parafii św. Wojciecha w Jabłonowie przed Mszą św. odbywa się wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu oraz nabożeństwo do bł. Marii Karłowskiej – czwartek o godz. 17.00 (latem), o godz. 16. 00 (zimą)
 • W diecezji toruńskiej patronat Błogosławionej jest nadany parafii na toruńskiej Skarpie oraz Toruńskiemu Centrum Caritas      

Odpusty
 • W Sanktuarium – 6 czerwca o godz. 7.00
 • W parafii bł. Marii Karłowskiej w Toruniu – 6 czerwca o godz. 18.00

Wojciech Wielgoszewski
GALERIA ZDJĘĆ
Bł. Maria Karłowska z wychowanką
s. Gracjana Zborała, kustosz sanktuarium
Pielgrzymi w sanktuarium przy relikwiach Błogosławionej
Relikwiarz beatyfikacyjny
Grobowiec bł. Marii Karłowskiej
Oblicze Chrystusa w sali pamięci
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Sala pamięci bł. Marii Karłowskiej
Ołtarz z relikwiarzem
Figura Dobrego Pasterza w ogrodzie sanktuaryjnym
Wejście do grobowca
Relikwiarz
Figura Niepokalanej w sanktuarium
Św. Józef z Dzieciątkiem w sanktuarium
Obraz beatyfikacyjny
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
22-26
WRZ
25
Rywałd - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
WRZ
25
Toruń - kościół oo. franciszkanów, godz.19.30
WRZ
26
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Grudziądz - bazylika kolegiacka
WRZ
27-4
Relikwie św. Ignacego w Kościele Akademickim
Toruń - kościół oo. jezuitów
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.