Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Duchowa Adopcja Medyka

2020-03-30
Duchowa Adopcja Medyka – to akcja zainicjowana 29 marca przez toruńską wspólnotę „Słowo Życia” wraz ze Stowarzyszeniem im. Ani Bicz „Święci z sąsiedztwa”. DAM to niesienie pomocy osobom, które walczą z groźnym koronawirusem „na pierwszej linii frontu”.

Jest to hołd i wyraz wdzięczności złożone lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym i innym pracownikom służby zdrowia za ich poświęcenie, ciężką pracę i zaangażowanie w ratowanie życia chorych i cierpiących.

- Każdemu, kto chce się włączyć w DAM zostanie przydzielona znana z imienia, nazwiska i funkcji osoba, za którą będzie się modlił codziennie, aż do ustania epidemii. Modlitwa jest dowolna. Może to być dziesiątka Różańca, Koronka do Bożego Miłosierdzia, litania itp. Ważne, by każdego dnia wspierać duchowo swojego medyka – mówi Marianna Mucha, lider wspólnoty „Słowo Życia” z Torunia.

Na stronie www.dam.diecezja-torun.pl można przyłączyć się i otoczyć codzienną modlitwą wylosowanego medyka do momentu zakończenia epidemii. Pracownicy służby zdrowia mogą również zgłosić się do objęcia ich modlitwą pod adresem e-mail: dam@diecezja-torun.pl .

- W momencie uruchomienia strony internetowej do naszej akcji włączyło się blisko 150 medyków, którzy chcieli zostać objęci duchową opieką. Tego samego dnia ponad 50 osób podjęło się duchowej adopcji pracowników służby zdrowia – mówi Ewa Melerska, wiceprezes Stowarzyszenia im. Ani Bicz „Święci z sąsiedztwa”.

Inicjatywę wspiera ordynariusz diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel, zachęcając do włączenia się w akcję. - Proszę o modlitwę w intencji ustania epidemii, za chorych i cierpiących oraz za służbę zdrowia, by Pan Bóg ich chronił i dodawał sił – podkreśla hierarcha.

A jak akcję oceniają sami medycy? - Duchowa Adopcja Medyka w dzisiejszych realiach to wysoko postawiona poprzeczka. Przyjmujesz ze mną na barki ciężar naszej pracy i pośrednio bierzesz w niej udział. Jesteś z każdym z nas w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Potrzebujemy waszej modlitwy, bo sami jesteśmy słabi. Na froncie codziennej walki i niesienia pomcy chorym myśl o tym, że mamy takie wsparcie napełnia nas odwagą i pokojem serca. Dziękuję! - mówi Hubert Śliwiński, ratownik medyczny.

Warto włączyć się w Duchową Adopcję Medyka, ponieważ jest to wyraz wdzięczności i zaufania wszystkim, którzy poświęcają się dla dobra drugiego człowieka. Pozornie niewielki dar modlitwy może pięknie zaowocować w życiu każdego, kto zostanie objęty modlitewną opieką.
ej/Toruń/KAI

Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
13-15
Mokre - parafia Wniebowzięcia NMP
SIE
18
Promocja książki "Świadkowie prawdy"
Działdowo - CKU DAR, godz. 17.00
SIE
21
Toruń - parafia św. Piotra i Pawła, ul. Poznańska 49
SIE
22
Odpust MB Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
Toruń, franciszkanie, godz. 12
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.