Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Światowy Dzień Młodzieży

2022-11-20
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
W kościele św. Józefa w Toruniu miała dziś miejsce trzecia część Dni Młodzieży. Pierwsze odbyły się w ciągu roku w Hartowcu i w Rywałdzie.

Młodzi z całej diecezji wraz ze swoimi katechetami, księżmi, siostrami zakonnymi wypełnili kościół po brzegi. Przyjechali m.in. z Brodnicy, Grudziądza, Gostkowa, Gronowa, Kruszyn, Brudzaw, Hartowca, Złejwsi Wielkiej, Lidzbarka, Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Rywałdu, Chełmna i Torunia. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel.

Modlił się m.in., by młodzi mieli odwagę przyznawać się do Króla - Chrystusa, by w Nim odnaleźli sens swojego życia i dzięki Niemu wypełnili swoje powołanie. Zwrócił uwagę, że Jezus przyznaje się do każdego z nich, z jego historią, sytuacją życiową. "Dla Niego każdy był ważny, bez względu na to, czy był buntownikiem, czy też skromnym, cichym, może nawet niezrozumianym". Bóg, który nas miłuje, pragnie także naszego zaangażowania. "Czy patrząc na to, co dziś dzieje się ze światem, z Kościołem, nie stajemy jak ten tłum pod Krzyżem, nie jesteśmy tylko obserwatorami? Potrzeba więcej odwagi, głębokiej wiary, a przede wszystkim spotkania z żywym Chrystusem".

Uroczystość Chrystusa Króla to swięto patronalne wielu wspólnot, w tym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które podczas Mszy św. przyjęło przyrzeczenia sześciu członków.

Po Eucharystii młodzi zeszli do sal duszpasterstwa, gdzie miał miejsce poczęstunek i integracja. Drugą część spotkania poprowadziła wspólnota Przymierze Miłosierdzia. Podczas konferencji młodzi mogli usłyszeć, jak bardzo jest potrzebne ich świadectwo wiary, a jednocześnie że ewangelizacja to często bardzo proste środki, jak zwykły uśmiech.

W trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy spotkania mogli skorzystać z modlitwy wstawienniczej kapłanów.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.