Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości odpustowe w toruńskiej katedrze

2023-06-24
Fot. Beata Patalas/Diecezja Toruńska
W katedrze śś. Janów w Toruniu odbyły się uroczystości odpustowe oraz obrzędy wprowadzenia w urząd nowych kanoników Kapituły Katedralnej Toruńskiej.

Obrzędy instalacji nowych kanoników odbyły się 24 czerwca przed Mszą św. Wszystkich zebranych w katedrze powitał ks. prał. Marek Rumiński. Kanonikom zostały przydzielone miejsca w stallach, a następnie towarzyszyli oni bp. Wiesławowi Śmiglowi w uroczystej ingresji do katedry.

Kanonikami gremialnymi Kapituły Katedralnej Toruńskiej są ks. kan. Krzysztof Krzemiński i ks.kan.Zdzisław Syldatk, a kanonikami honorowymi są: ks.kan. Artur Szymczyk, ks.kan. Andrzej Kowalski oraz ks.kan. Mariusz Stasiak.

Na Mszy św., której przewodniczył bp Śmigiel, obecni byli również bp Józef Szamocki, bp senior Andrzej Suski, kapłani z terenu diecezji toruńskiej, kapłani bratnich kościołów, przedstawiciele władz, a także parafianie i goście.

Homilię wygłosił ks. kan. Artur Szymczyk. - Co uczyniło św. Jana autorytetem to miłość wobec cierpiących. Lgnęli do niego celnicy, zagubieni żołnierze i wszyscy, którzy czuli się zagubieni na drogach życia. Lgnęli do niego, by doświadczyć miłości i mocy Bożego przebaczenia - mówił ks. Artur podczas homilii. - Budzić w drugim nadzieję to pozwolić mu odkryć sens nawet w tym, co może być niezrozumiałe. To wyraz troski o drugiego człowieka. Ostateczna nadzieja spełnia się w Bogu i do Niego należy ostatnie słowo, tak jak należało pierwsze. O tym świadczył św. Jan. Jego świadectwo nie traci aktualności, ale staje się nam na nowo potrzebne. Życie ma sens tylko wtedy, gdy jest darowaniem innym w miłości i w prawdzie - zakończył.

Tekst i zdjęcia: Beata Patalas
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.