Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nabór do wolontariatu misyjnego

Klub Inteligencji Katolickiej oraz Projekt Zambia Toruń ogłaszają nabór do kolejnej edycji wolontariatu misyjnego.
Już w najbliższą sobotę w toruńskiej katedrze będą miały miejsce diecezjalne obchody ku czci św. Cecylii.
czytaj całość »
Wspólnota Zwiastowanie, działająca przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hartowcu, zaprasza na Kurs Emaus.
czytaj całość »
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego JP II oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II zapraszają na XIV Międzynarodowy ...
czytaj całość »
Toruńska parafia Matki Bożej Królowej Polski zachęca do dobrego przeżycia adwentu.
czytaj całość »
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz Bractwo św. Józefa zapraszają na adwentowe dni skupienia dla mężczyzn.
czytaj całość »
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
26-27
Toruń - aula AKSIM (dawniej: WSKSIM)
LIS
27
Światowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie
LIS
27
Spotkanie duszpasterstwa rolników i Bractwa św. Izydora
Brodnickie Centrum Caritas, godz. 10.00
LIS
27
Diecezjalne obchody ku czci św. Cecylii
Toruń - Katedra św. Janów, godz. 10.00
LIS
29
Adwentowy Dzień Skupienia dla mężczyzn
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.