Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wmurowanie kamienia węgielnego w kościele pw. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu

2016-06-07
Fot. Władysław Kościuch
6 czerwca w dniu wspomnienia bł. Marii Karłowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, w toruńskiej parafii pod jej wezwaniem podczas uroczystości odpustowej bp Andrzej Suski dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła, któremu patronuje jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego miłosierdzia.

Biskup Andrzej Suski przypominając sylwetkę patronki parafii zaznaczył, że Miłosierdziu Bożemu towarzyszy szczególna radość odnalezienia. Pokazują to dobrze przypowieści o miłosierdziu. Cieszyła się bowiem kobieta, która odnalazła drahmę, cieszył się pasterz, który odnalazł swoją owcę, cieszył się też ojciec, któremu odnalazł się syn. Taką radość niosła w sobie też matka Karłowska, radość z odnalezienia człowieka, zwłaszcza wtedy kiedy się zagubi.

Cała uroczystość odbyła się wewnątrz powstającej świątyni, której budowę nadzoruje proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Ziegert. W słowach wdzięczności przypomniał on początki prac, które szczególnie wiązały się z peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i rocznicą objawień w Fatimie 13 maja 2013 r. Również przedstawiciele parafian wyrazili swą wdzięczność za ten wspaniały dar, jakim jest powstający kościół i kamień węgielny pochodzący z Bazyliki Większej Najświętszego Zbawiciela i Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty na Laterianie, który ksiądz biskup osobiście przywiózł z Rzymu.

Ceremonia jego wmurowania odbyła się bezpośrednio po homilii. Po odczytaniu aktu erekcyjnego przez proboszcza parafii nastąpiło podpisanie go przez biskupa, proboszcza, projektanta kościoła, inspektora nadzoru budowy, kierownika budowy i przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek, a wcześniej również przez prezydenta miasta. Następnie dokonano wmurowania dokumentu pod kamieniem węgielnym, a obok niego umieszczono i poświęcono okolicznościową tablicę pamiątkową.

W liturgii wzięli udział kapłani, siostry zakonne, pracownicy budowy, politycy z wiceprezydentem Torunia i członkami Rady Miasta oraz wierni świeccy. Oprawę muzyczną zapewnił chór z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego pod batutą prof. dra hab. Czesława Grajewskiego.
Ks. Przemysław Pojasek
GALERIA ZDJĘĆ
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
fot. Władysław Kościuch
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.