Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Maryjna pobożność jest siłą naszego narodu

2016-08-20
fot. Anna Głos
20 sierpnia, w 1. rocznicę koronacji wizerunku MB Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin, w sanktuarium na toruńskim Podgórzu zgromadzili się wierni na I Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin Diecezji Toruńskiej. Podczas uroczystości bp Andrzej Suski został włączony do Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11 procesją z sanktuarium na plac przy kościele, gdzie wierni trwali na modlitwie różańcowej oczekujac na rozpoczęcie Mszy św. Wśród pielgrzymów byli uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Rodzin z parafii pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu.

W południe rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Suskiego, który wyraził wielką radość z istnienia sanktuarium. Podkreślił, że przychodzimy do Maryi, by zawierzać jej swoje życie, a nade wszystko rodziny, nasze miasto i całą diecezję.

W homilii Biskup Andrzej podkreślił, że wśród pokoleń wychwalających Maryję jest także nasz naród, który uciekając się pod opiekę Maryi zawsze otrzymywał od Niej pomoc. Nie dziwi zatem fakt, że naród polski od zarania dziejów otaczał Maryję szczególną czcią i miłością. Pobożność maryjna naszego narodu jest naszą siłą.

- Miłość do Maryi i polska pobożność maryjna to nie jest naiwny, romantyczny, pozbawiony racjonalnego myślenia sentymentalizm. Polska pobożność maryjna to ogromna siła naszego narodu, to olbrzymia energia zmieniająca bieg historii. Kult Matki Bożej nie jest spłycaniem chrześcijaństwa, ale jego najgłębszym wypełnianiem. Dla całego Kościoła, dla każdego chrześcijanina, Maryja jest nie dającą się niczym zastąpić więzią z Panem Bogiem. Czasem nawet ostatnią więzią na zbawienie duszy - mówił bp Suski. 

Biskup Andrzej podkreślił, że jesteśmy dziś tutaj, bo wiemy ile zawdzięczamy Maryi i chcemy na nowo Jej zawierzyć matki, ojców, dzieci, nasze rodziny, które dziś tak bardzo potrzebują Jej opieki.

Przed błogosławieństwem prowincjał o. Bernard Marciniak odczytał i wręczył akr afiliacyjny Biskupa Andrzeja do Zakonu Braci Mniejszych. Afiliacja wyraża udział w duchowych dobrach zakonu franciszkańskiego. Wyróżnienia drugiego stopnia otrzymali marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Torunia Michał Zaleski. Wyróżnienie trzeciego stopnia otrzymał dr Janusz Czarnecki, kardiolog, który podejmuje pomoc lekarską pro publico bono.

Po zakończonej Eucharystii odbył się piknik rodzinny i występ Jacka Kieroka.

ks. Paweł Borowski
Zdjęcia: Anna Głos

 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.