Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bp Andrzej Suski honorowym obywatelem Chełmży

2017-03-26
Fot. Dominik Rajewski
Tytuł Honorowego Obywatela Chełmży otrzymał bp Andrzej Suski podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży. Uroczystość wpisuje się w obchody jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.

Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Chełmży, ks. kan. Krzysztof Badowski podkreślił, że dzisiejsza Eucharystia jest wpisana w przeżywanie jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.

Podczas uroczystości bp Andrzej Suski odebrał z rąk Janusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Miasta tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chełmża. Biskup Andrzej budował nową diecezję w duchu jedności, ufności i dialogu. 

- Ksiądz Biskup nie szukał dla siebie poklasku i chwały, lecz wszędzie tam gdzie sytuacja tego wymagała był blisko potrzebujących wspierając ich duchowo i materialnie – mówił Janusz Kalinowski. Zaznaczył, że przez swoją postawę bp Suski stał się autorytetem moralnym dla mieszkańców diecezji. Podziękował m.in. za podniesienie do godności konkatedry kościoła w Chełmży, utworzenie Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej, który każdego dnia otacza opieką setki mieszkańców regionu.

Burmistrz Chełmży, Jerzy Czerwiński podkreślił, że budowanie nowej diecezji jest dziełem życia bp. Suskiego. Ksiądz Biskup budował nie tylko instytucję administracyjną, ale wspólnotę ducha, która pięknie pokazuje jak można skutecznie czynić dobro we wszystkich dziedzinach życia. - Pokazał Ksiądz Biskup jak można ponad podziałami ludzkimi czynić dobro - mówił burmistrz Czerwiński.

Biskup Suski wyraził wdzięczność i radość z powodu otrzymania zaszczytnego tytułu. Chełmża jest ważnym miejscem na mapie naszej diecezji. Chełmża ma długą tradycję kościelną. - To tutaj przez szereg stuleci, do 1824 roku była katedra dla całej rozległej diecezji chełmińskiej – mówił bp Suski. 

Zaznaczył, że Chełmża jest mu bliska ze względu na bł. ks. Frelichowskiego, którego Jan Paweł II nazwał bohaterem wiary, bohatera miłości pasterskiej. - Tu się urodził, tu się wychował, tu nabierał mocy w łasce, tu wzrastał w swoim powołaniu do kapłaństwa i stąd zabrał ten ogromny zasób energii duchowych, które po dziś dzień budzą zachwyt nie tylko w naszej diecezji - mówił bp Suski. 

Hierarcha zaznaczył, że zamysłem papieża Jana Pawła II było umożliwienie wiernym łatwego kontaktu z biskupem i umożliwienie budowania więzi. - Staraliśmy się sprostać tym zadaniom, które dał nam Ojciec Święty u początku powstania naszej diecezji. Staraliśmy się to robić ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Różnice są ważne, ale nie mogą prowadzić do budowania murów nienawiści, nieufności. Staraliśmy się być razem wokół dobra wspólnego – podkreślał biskup toruński. 

W homilii bp Suski nawiązując do Ewangelii o przywróceniu wzroku niewidomemu od urodzenia powiedział, że Jezus przyszedł, by przynieść światło każdemu człowiekowi. - Światło pozwala widzieć, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala żyć i rozwijać się. Takim światłem jest Chrystus – mówił hierarcha. 

Podkreślił, że nie chodzi o to, by błyszczeć, być na pierwszych stronach gazet, przyjmować zaszczytne tytuły, ale chodzi o to, by nieść światło dobrych czynów i w ten sposób przedłużać misję Chrystusa w świecie. 

- Trzeba byśmy pamiętali o tym wszyscy. I duchowni i świeccy, przełożeni i podwładni. Chrystus powołał nas, byśmy przedłużali Jego posłannictwo w świecie. To jest najwyższy zaszczyt – mówił biskup. Dodał, że właśnie po to jest Kościół, by pozwolić Jezusowi świecić. Przykładem realizacji tego posłannictwa jest bł. ks. Frelichowski, który był żywym świadectwem, że Bóg jest obecny także za drutami obozu koncentracyjnego.
xpb/KAI

GALERIA ZDJĘĆ - Dominik Rajewski

GALERIA ZDJĘĆ - Kazimierz Pająk
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
PAŹ
15
Dzień dziecka utraconego
Toruń - parafia Opatrzności Bożej, godz. 8.00
PAŹ
17
Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym
Toruń - Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. ks. Frelichowskiego 1
PAŹ
20
Konferencja poświęcona św. Janowi Pawłowi II
Toruń - Urząd Marszałkowski, patio, I piętro, godz. 9.30
PAŹ
22
Uroczystośc św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.