Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W drodze do Matki - 39. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

2017-07-04
Radość pielgrzymowania
Idźcie i głoście razem z Maryją - pod takim hasłem odbywać się będzie 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę. Tradycyjnie pielgrzymi wędrować będą w kilku grupach. Wyruszą z Brodnicy, Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Lubawy, Grudziądza, Wąbrzeźna i Jabłonowa oraz w 4 grupy z Torunia.

Dzieci i młodzież rozpoczynają swój wypoczynek wakacyjny, dorośli coraz bardziej myślą już o zasłużonym urlopie. Pośród różnych form wypoczynku i spędzenia wolnego, wakacyjnego czasu jest jedna wyjątkowa, choć wymagająca propozycja, a jest nią piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W miesiącu sierpniu, w dziesięciu grupach pielgrzymkowych wyruszymy na pątniczy szlak, aby wędrować z modlitwą na ustach i radością w sercu do naszej Matki na Jasnogórski Szczyt.

Tegoroczna okazja do pielgrzymowania wydaje się wyjątkowa, bowiem przypada w 300. rocznicę koronacji obrazu Jasnogórskiego, ale także w 100. rocznicę objawień fatimskich. W tym roku dwóch wielkich jubileuszy chcemy więc oddawać nasze intencje i nasze sprawy orędownictwu Maryi Królowej Polski. Poprzez nasz pielgrzymi trud i modlitwę niesiemy duchową pomoc Ojcu Świętemu. Prosimy także za naszą Ojczyznę i wszystkich rządzących. Otaczamy naszą modlitwą całą diecezję toruńską i jej pasterzy, biskupa Andrzeja i biskupa Józefa, wszystkich kapłanów oraz wszystkie wspólnoty i stowarzyszenia naszej diecezji. Jednak każdy z nas w swoim sercu niesie także swoje, osobiste intencje, dlatego też prosimy za siebie wzajemnie, za nasze siostry i naszych braci oraz za nasze rodziny i przyjaciół.
           
W tym roku pielgrzymować będziemy pod hasłem: „Idźcie i głoście razem
z Maryją”, które nawiązuje do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego. Maryja na kartach Pisma Świętego jest tą, która niewiele mówi, ale towarzyszy pokornie swojemu Synowi, aż po krzyż i całą sobą głosi orędzie Ewangelii. Razem więc z Maryją chcemy iść przez nasze życie i głosić wraz z Nią Jezusa Chrystusa. Podczas pielgrzymki, jak i w naszej codzienności chcemy kroczyć jako autentyczni świadkowie wiary i płynącej z niej radości.
           
Pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich pielgrzymów na kolejną pielgrzymkę w ich życiu. Zapraszam także tych, którzy rozważają, aby pójść po raz pierwszy, zwłaszcza ludzi młodych, może tych, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym. Pielgrzymka to piękna forma rekolekcji w drodze, gdzie słuchamy Słowa Bożego, uczestniczymy w codziennej Eucharystii, wspólnie śpiewamy i modlimy się, ale także poznajemy nowych wspaniałych ludzi i nawiązujemy piękne przyjaźnie.
           
Kochani serdecznie zapraszam na pielgrzymi szlak. Do zobaczenia w sierpniu.
ks. Łukasz Skarżyński
Kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę

Szczegóły na stronie www.pielgrzymka.diecezjatorun.pl
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.