Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Przypatrzcie się powołaniu waszemu

2007-04-08
W dniach 19 – 21 marca 2007 r. odbyły się w parafii WNMP w Toruniu rekolekcje dla młodzieży z Gimnazjum nr 21.

Tematem wiodącym było hasło: „Przypatrzcie się powołaniu waszemu” i „ Co to znaczy być uczniem katolickim w XXI wieku”? Rekolekcje prowadził ks. diakon Damian Wacławski. Z ramienia szkoły pomagała Elżbieta Burzyńska – katechetka.W pierwszym dniu rekolekcji, tj. w poniedziałek ks. Damian, wspierany przez kleryka V roku ks. Pawła, mówił na temat odkrywania w sobie powołania, o determinacji, z jaką można przychodzić do Chrystusa i szukać u Niego wsparcia we wszystkich swoich sprawach dnia codziennego.

Następnie młodzież nauczyła się 2 piosenek religijnych, : „Jezus daje nam zbawienie” i „ Mój Zbawiciel”, które stały się dla Niej Credo wiodącym.

Po naukach rekolekcyjnych uczniowie wraz z nauczycielami udali się do kościoła WNMP, gdzie czekali na nich księża wikariusze wraz z księdzem prał. J. Nowakowskim.

We wtorek rekolekcjonista wyświetlił film ukazujący moc grzechu oraz opowiedzenie się za dobrem i trwanie w nim. W kościele w tym dniu było nabożeństwo pokutne prowadzone przez ks. Nowakowskiego i spowiedź święta. W czasie spowiedzi młodzież odmawiała różaniec razem z kapłanami i z nauczycielami.

W trzecim dniu ks. Damian przedstawił prezentację multimedialną Seminarium Duchownego w Toruniu przedstawiającą pomieszczenia seminarium wraz z ich mieszkańcami, zarówno przy modlitwie, nauce oraz na górskich wycieczkach. Księdzu Damianowi towarzyszył również studencki zespół muzyczny (studenci z teologii i geografii UMK), który pomagał i prowadził śpiew z młodzieżą. Po prezentacji multimedialnej zostało przedstawione przesłanie naszego Papieża Jana Pawła II w obrazach na tle Jego umiłowanej pieśni „Barka”. Rekolekcje zakończyły się. Liturgię przygotowała p. Ela, a uczniowie z poszczególnych grup ją poprowadzili. Na Eucharystii czuliśmy się jak w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdyż nasi Księża zaprosili wszystkich wokół ołtarza, do prezbiterium. Dla młodzieży było to wielkie przeżycie.

Na zakończenie młodzież dziękowała ks. Damianowi za trud poniesiony dla dobra duchowego i jednocześnie antycypując uroczystość święceń kapłańskich złożyła życzenia Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata życia kapłańskiego, zapewniając Księdza o pamięci modlitewnej.

W uroczystości podziękowań uczestniczyły również : starszy Wizytator Kuratorium Oświaty – Anna Jankowska, dyrektor Gimnazjum – Ewa Rojewska i wicedyrektor – Anna Kużel. Wszystkie Panie dziękowały księdzu Damianowi i p. Elżbiecie za przeprowadzenie rekolekcji, a młodzieży życzyły, żeby z tych rekolekcji wyniosła wiele dobra i zawsze za tym dobrem podążała służąc Bogu i człowiekowi. Pani Wizytator zwróciła uwagę młodym na wiszący obraz Jezusa Miłosiernego i poradziła im modlić się do Niego o potrzebne łaski. Sama dała piękne świadectwo zaufania Chrystusowi Miłosiernemu w całym swoim życiu.

Podsumowując te rekolekcje trzeba powiedzieć, że młodzież zachowywała się wzorowo, uczestnicząc w nich poprzez słuchanie słowa Bożego, modlitwę i piękny, zaangażowany, radosny śpiew. Uczniowie Gimnazjum nr 21 czas rekolekcji przeżywali na swój sposób i co najważniejsze uczestniczyli w nich. Oby słowo Boże dziś zasiane wydało w nich plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny lub stokrotny.

Rekolekcje Gimnazjum nr 21 zakończyły się sukcesem. Jako katechetka dziękuję za wieloraką pomoc ks. prał. Józefowi Nowakowskiemu, wszystkim kapłanom naszej parafii, ks. Damianowi – rekolekcjoniście i ks. Pawłowi, studenckiemu zespołowi muzycznemu, wizytator Annie Jankowskiej, dyrektor Ewie Rojewskiej, wicedyrektor Annie Kużel, wszystkim wychowawcom i nauczycielom, ale przede wszystkim naszym kochanym uczniom. Wszystkim za wszystko „ Bóg zapłać”.

Elżbieta Burzyńska

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.