Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nagroda im. ks. Pasierba dla Adama Bujaka

2017-09-24
Fot. Aleksandra Wojdyło
Wybitny fotograf, Adam Bujak, który w sposób szczególny towarzyszył św. Janowi Pawłowi II utrwalając na fotografii życie i posługę wielkiego Polaka, został odznaczony ogólnopolską nagrodą im. ks. prof. Janusza Pasierba. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w ramach 32. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Grudziądzu.

Uroczystość wręczenia  nagrody odbyła się 23 września. Następnego dnia w grudziądzkiej bazylice św. Mikołaja  intencji laureata została odprawiona  Msza św.,  która sprawował ks. infułat Tadeusz Nowicki.  Proboszcz parafii ks. kan. Dariusz Kunicki podkreślając zasługi Adama Bujaka w ukazywaniu w swej twórczości humanistycznych i chrześcijańskich wartości zwrócił uwagę, że jest ona służbą dla  dobra i piękna.
 
Kapituła nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba jednogłośnie przyznała nagrodę Adamowi Bujakowi za krzewienie wartości chrześcijańskich, patriotycznych i narodowych w kulturze polskiej, za twórczość i życie bliskie Bogu  i człowiekowi.
 
- Adam Bujak to dokumentalista polskiej historii, tradycji, zwyczajów i architektury. W unikatowy sposób utrwala na zdjęciach obrzędy i rytuały religijnie chrześcijan i wyznawców innych wyznań. Jego fotografie ilustrują nie tylko wydarzenia, ale przede wszystkim oddają towarzyszące im emocje i przeżycia uczestników. Potrafi zatrzymać w kadrze ulotne chwile ludzkiego życia – mówił w laudacji Wojciech Cetkowski, prezes grudziądzkiego KIK-u.
 
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski wręczając nagrodę Adamowi Bujakowi podkreślił, że twórczość artysty to nie tylko fotografia, ale także pewna opowieść, w której odnajdujemy emocje i odczuwamy przekazywany obiektywem nastrój.
 
Laureat w słowach refleksji wspominał unikatowe chwile spotkań  i współpracy ze św.  Janem Pawłem II.  Wspomniał także o najnowszym albumie „Aleppo”. - Przez ostatnie dziesięć dni byłem w Syrii, żeby uwiecznić tragedię mieszkańców tamtejszych miast. Fotografowałem wiele zniszczonych zabytków, kościołów, meczetów, muzeów oraz ludzi, którzy próbują ułożyć sobie życie na nowo  – mówił. 
 
Adam Bujak, artysta fotografik, to autor ponad 150 albumów, plakatów i kalendarzy. Fotograf abp. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II.  Laureat wielu prestiżowych nagród i odznaczeń, m.in.:  narody Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - „Totus 2003”, złotego medalu Jana Pawła II, srebrnego medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, ale przede wszystkim jest kawalerem Orderu Orła Białego, Orderu św. Marii Magdaleny, Orderu Wielkiego św. Zygmunta.
 
Od 1996 roku kapituła ogólnopolskiej nagrody im.  ks. prof. Janusza Pasierba przyznaje to wyróżnienie  osobom, które w swoim życiu, działalności społecznej i twórczości reprezentują wartości chrześcijańskie i humanistyczne. Patron nagrody - wybitny kapłan diecezji chełmińskiej swoją duszpasterską drogę rozpoczynał w 1952 roku w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu i to miasto o nim pamięta, m.in. poprzez nadawane wyróżnienia równie wybitnym, jak on, osobom.  Ks. prof. Janusz Pasierb był jednym z najznakomitszych twórców współczesnej kultury polskiej o międzynarodowym rozgłosie, wybitnym uczonym, znawcą historii sztuki, poetą i eseistą, homiletykiem i kaznodzieją, cenionym rekolekcjonistą, członkiem wielu towarzystw naukowych, laureatem licznych odznaczeń.
aw/Grudziądz/KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.