Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kard. Stefan Wyszyński patronem szkoły w Sampławie

2018-05-22
Fot. ks. Paweł Borowski
- Szansę na wielkość i świętość ma ten, który bezinteresownie służy – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Sampławie imienia wybitnego Polaka, duchownego i męża stanu – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Procedura wyboru Patrona trwała blisko rok.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Sampławie. Wśród licznie zgromadzonych wiernych była cała społeczność szkolna: dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Mszy św. przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.

- Jesteśmy przekonani, że wartości umiłowania Boga i ojczyzny, szacunku dla drugiego człowieka stanowić będą dla obecnych i przyszłych uczniów naszej szkoły wzór w codziennym życiu i postępowaniu – mówiła dyrektor szkoły Hanna Ewertowska witając księdza biskupa i prosząc o poświęcenie nowego sztandaru szkoły. 

Rozpoczynając Msze św. ksiądz biskup zaznaczył, że kard. Wyszyński to wielki człowiek, który umiłował Boga, Kościół i Polskę. Jest wspaniałym orędownikiem i wzorem do naśladowania dla wszystkich, którzy troszczą się o wychowanie młodego pokolenia. – Z nadzieją patrzymy dziś na was, młodzi przyjaciele, bo to wy będziecie tworzyć przyszłość Kościoła i naszej ojczyzny – powiedział bp Śmigiel.

W homilii bp Wiesław Śmigiel zaznaczył, że kard. Stefan Wyszyński słowa Jezusa przyjął i uczynił swoimi. - Nadanie szkole imienia to niezwykły moment ponieważ szkoła wybiera człowieka, który z jednej strony ma się opiekować wspólnotą szkolną, a z drugiej strony ma być też wzorem do naśladowania. Wasz patron to przepiękny wzór. Człowiek, który potrafił służyć bez reszty drugiemu – mówił ksiądz biskup. Hierarcha nawiązując do historii życia kard. Wyszyńskiego wskazał, że życie Prymasa Tysiąclecia było oparte na przyjaźni z Maryją i bezgranicznym zaufaniu Bogu. 

Jako młody chłopak był słaby, chorowity, wydawało się, że Kościół nie będzie miał z niego wielkiego pożytku. I nagle ten młody kapłan zaczął powracać do sił i powoli ze słabego człowieka wyłonił się heros, bohater, o którym dziś mówimy Prymas Tysiąclecia. – Był wolnym człowiekiem i wychowywał wolnych ludzi. Był człowiekiem dialogu, potrafił rozmawiać ze wszystkimi, był niezwykle pokorny, ale zawsze wewnętrznie wolny – mówił.

Ksiądz biskup przytoczył słowa, które kard. Wyszyński jako kleryk zapisał w pamiętniku, i które uczynił swoim drogowskazem, swoistym dekalogiem kapłańskiego życia. – Wiedział, że tylko w Bogu jest jego siła. Był sługą Boga, który wypowiada słowa Prawdy i dlatego przyjmowano te słowa z wielkim zrozumieniem – dodał bp Śmigiel. – Nie unikał ważnych tematów, tych które były trudne. Był dobrym synem ojczyzny. Kochał wolności i naród, ojczyznę nazywał matka i przypominał, że o matce nawet ubogiej, przygarbionej i pomarszczonej cierpieniem nie godzi się źle mówić wobec obcych – dodał.

Wskazywał niestrudzenie drogi jedności narodu, ale szukał jej nie tam, gdzie szukali jej inni, ale w zawierzeniu Maryi. Prymas Wyszyński bronił rodziny, pamiętał o patriotycznych ideałach i wskazywał, że przyczyną kryzysu jest rozkład moralny narodu. Ksiądz biskup zaznaczył, że trzeba nam naprawiać i przemieniać swoje życie, a wówczas ojczyzna się odmieni. – Jeśli chcemy zmieniać nasza ojczyznę trzeba przemienić człowieka i wnętrze człowieka. Człowiek z przemienionym sercem jest w stanie budować lepszą rzeczywistość – dodał. Kardynał Wyszyński wytycza nam wszystkim drogę postępowania i odnowy życia.

Po homilii nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej w Sampławie. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy liturgii przemaszerowali ulicami Sampławy do szkoły, gdzie odbyły się dalsze obchody. Rada Rodziców przekazał na ręce dyrektor szkoły Hanny Ewertowskiej nowy sztandar, który następnie przejął szkolny poczet sztandarowy. Przedstawiciele władz, szkoły, mieszkańców gminy Lubawa, sponsorzy i zaproszeni goście dokonali symbolicznego aktu wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru. Następnie uczniowie zaprezentowali sztandar i jego symbolikę.

Z okazji uroczystości chór szkolny zaśpiewał nowy hymn szkoły nawiązujący do postaci i słów kard. Stefana Wyszyńskiego. W dalszej części odbyły się okolicznościowe przemówienia i występy artystyczne uczniów.
Szkoła Podstawowa w Sampławie kształci uczniów w klasach I-VII i gimnazjum oraz w oddziale przedszkolnym. W szkole działa również „Grupa zabawowa” dla dzieci 3, 4 i 5-letnich. Młodzież szkolna dojeżdża z terenu ośmiu wsi: Rakowic, Łążka, Rodzonego, Targowiska Dolnego, Ludwichowa, Osowca, Białej Góry i  Papierni. Na terenie szkoły działa świetlica socjoterapeutyczna.
xpb/Sampława/KAI

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski

 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
24
Pochówek dzieci utraconych
Chełmża - bazylika Świętej Trójcy, godz. 9.00
PAŹ
24
Męski Różaniec
Chełmno - parafia pw. św. Józefa, godz. 12.00
PAŹ
25
Admissio
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
26
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.