Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Posłuszeństwo słowu Jezusa jest źródłem łask

2018-09-08
Fot. ks. Paweł Borowski
- Posłuszeństwo słowu Jezusa jest źródłem wielu łask – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas Mszy św. ku czci Matki Bożej Łaskawej w diecezjalnym sanktuarium w Grudziądzu. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przez dwa dni wypełniało się wiernymi, którzy przybywali, by zawierzać Maryi swoje rodziny i siebie samych.  ​​​​​​

W piątkowy wieczór 7 września Mszy św. przewodniczył biskup senior Andrzej Suski. Na Eucharystię przybyli także kapłani pochodzący z Grudziądza oraz posługujący w bazylice kolegiackiej. Podczas Mszy św. członkowie Apostolatu Margaretka odnowili swoje ślubowania. Po Eucharystii odbyła się modlitwa różańcowa zakończona Apelem Jasnogórskim. Modlitwę prowadzili uczestnicy pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.

Sobota rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Podczas porannej Mszy św. modlono się w intencji chorych oraz udzielono błogosławieństwa Lourdzkiego. Popołudniu wierni zgromadzili się na modlitwie różańcowej w intencji miasta. Tego dnia do Matki Bożej Łaskawej przybyli także członkowie Trzeciego Zakonu św. Franciszka, którzy przeżywali swój dzień skupienia.

Rozpoczynając uroczystość kustosz sanktuarium ks. kan. Dariusz Kunicki odczytał dekret biskupa toruńskiego nadający herb bazylice kolegiackiej św. Mikołaja.

W homilii ksiądz biskup wskazał na Maryję, jako Tę, która nieustannie wskazuje na Jezusa i uczy wsłuchiwania się w Jego słowo. Maryja w Ewangelii wg św. Jana dwa razy została nazwana Niewiastą. – W Kanie Galilejskiej Jezus nie mówi do Niej „Mamo”, ale mówi „Niewiasto”. Drugi raz zostanie nazwana „Niewiastą” pod krzyżem. To pokazuje, że rozpoczyna się publiczna działalność Pana Jezusa, a Maryja jest Tą, która niejako wprowadza Jezusa w publiczną działalność. To jest pierwszy znak, który czyni Jezus. Ta publiczna działalność zakończy się także w obecności Maryi pod krzyżem – mówił. 

- Maryja była na początku słów i czynów Pana Jezusa i była wtedy, gdy na krzyżu składał swoją ofiarę – zaznaczył bp Śmigiel. Maryja jest na początku historii Kościoła i będzie z nim aż do końca. – To Ona będzie świadkiem ostatecznego zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i słabością każdego człowieka – dodał. 

Hierarcha podkreślił, że prostota sług, którzy napełniali stągwie wodą na słowo Jezusa jest kluczem do doświadczenia cudu. Wszyscy uczestniczyli w cudzie i czerpali korzyści z niego płynące, ale tylko nieliczni wiedzieli, co się wydarzyło. To jest obraz Kościoła. Jezus przychodzi i pragnie obdarzać swoją łaską w sposób niezwykle obfity każdego człowieka, ale łaski otrzymuje tylko ten, kto jest posłuszny słowu Jezusa. W Kościele wielu wie dużo, widzi dużo, ale tylko Ci, którzy są blisko Jezusa rozumieją. – Ci, którzy są najbliżej są wtajemniczeni, więcej rozumieją, więcej widzą, maja ogląd całości. Ci, którzy są dalej tym trudniej im zobaczyć, co się wydarzyło – mówił. 

Ksiądz biskup wskazał, że przychodząc do Maryi zostajemy doprowadzeni także do Jezusa, który otwiera nam oczy. – Trudno jest zauważyć piękno Kościoła jeśli patrzymy tylko po ludzku – podkreślał. Oczami wiary dostrzegamy zastępy świętych, którzy oddają swoje życie za Chrystusa, zastępy świętych małżeństw żyjących w wierności, zastępy młodych ludzi, którzy odpowiadają na wezwanie Boga i idą za Nim. – Kościół to wielu ludzi rozmodlonych, którzy wyszli z nałogów, pokonali swoje słabości i nie tylko są w drodze do świętości, ale także są świętymi z sąsiedztwa – dodał. Zachęcił wiernych, by obraz uczty w kanie przypominał nam, że jesteśmy wezwani, by być blisko Jezusa, być Jego uczniami, a Maryja nas do tego doprowadzi – zakończył.

Po Eucharystii odbyła się procesja eucharystyczna a bp Wiesław odmówił modlitwę zawierzenia Matce Bożej. Oprawę Mszy św. przygotował chór „Kolegiata”.
 


Zwieńczeniem dwudniowych obchodów było czuwanie modlitewne prowadzone przez scholę „Pueri Sancti Nicolai” i modlitwa apelowa. 
xpb/Grudziądz

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
PAŹ
15
Dzień dziecka utraconego
Toruń - parafia Opatrzności Bożej, godz. 8.00
PAŹ
17
Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym
Toruń - Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, pl. ks. Frelichowskiego 1
PAŹ
20
Konferencja poświęcona św. Janowi Pawłowi II
Toruń - Urząd Marszałkowski, patio, I piętro, godz. 9.30
PAŹ
22
Uroczystośc św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.