Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W hołdzie ofiarom II wojny światowej

2018-09-30
Fot. ks. Paweł Borowski
W Raciniewie k. Unisławia odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające cywilne ofiary niemieckiego okupanta z czasu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przy zbiorowej mogile pomordowanych. W homilii bp Wiesław Śmigiel przypomniał, że pokój serca jest źródłem pokoju na świecie.

- Pokój serca jest źródłem pokoju na świecie – powiedział bp Wiesław Śmigiel podczas uroczystości upamiętniającej cywilne ofiary niemieckiego okupanta z czasu II wojny światowej. Uroczystość odbyła się przy zbiorowej mogile pomordowanych w Raciniewie.

W obchodach upamiętniających ofiary II wojny światowej wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych wszystkich szczebli. Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda, którego reprezentowała Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP. Obecni byli także marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz wójt Gminy Unisław Jakub Danielewicz.
Uroczystość rozpoczęła się od wystawienia warty przy obelisku upamiętniającym ofiary oraz wprowadzenia pocztów sztandarowych i Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. 

Mszy św. przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel. W homilii podkreślił, że żądza władzy i pieniędzy prowadzi do strasznych zbrodni. Pragnienie bycia ponad innymi sprawia, że jesteśmy w stanie posunąć się do wszystkiego, by osiągnąć cel. – Dobra doczesne, gdy staną się najważniejsze w życiu przynoszą smutek, przygnębienie i są źródłem cierpień – mówił. Bp Śmigiel dodał, że problemem nie jest samo bogacenie się, lecz podejście do bogactwa. – Samo bogactwo nie jest ani dobre, ani złe. To dopiero człowiek sprawia, że w rękach uczciwego i szlachetnego bogactwo będzie narzędziem czynienia dobra, a w rękach egoisty może stać się przyczyna upadku, grzechu, poczucia wyższości i dominacji nad drugim człowiekiem – zaznaczył hierarcha.
 

Ksiądz biskup powiedział, że zbiorowa mogiła ofiar okupanta niemieckiego z czasów II wojny światowej przypomina historię, zmusza do refleksji, zachęca do modlitwy, ale też stanowi przestrogę. – II wojna światowa pokazała jak pragnienie bogactwa, chciwość, nienawiść do drugiego człowieka mogą doprowadzić do zbrodni – mówił. Wskazał, że wojna to nie tylko tragedia bitew i przelana krew żołnierzy. – Wojna to również okrutne zbrodnie, morderstwa dokonywane na ludności cywilnej, często bezbronnej – dodał. Wojna jest przykładem tego, jak tragiczne są skutki myślenia i działania bez Boga.

Biskup toruński powiedział, że miejsce w którym się znajdujemy uczy nas historii, przypomina o przeszłości, ale także uczy nas budowania teraźniejszości i patrzenia w przyszłość, by nigdy w historii naszego narodu nie było już takich miejsc. – Modlimy się o pokój, ale pamiętajmy, że pokój zaczyna się w sercu człowieka. To w sercu dokonuje się sprawa pokoju lub wojny – mówił. 

Po Eucharystii nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Szefowa kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki odsłonili tablicę upamiętniającą pomordowanych. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem i zasadzono Dąb Niepodległości.
xpb/Raciniewo

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.