Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Ks. in. Stanisław Grunt odznaczony medalem Unitas Durat

2018-12-11
fot. ks. Paweł Borowski
- Bez Kościoła nie byłoby Polski – powiedział prof. Marian Golon, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku podczas uroczystości nadania medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis ks. inf. Stanisławowi Gruntowi z Pelplina oraz promocji najnowszej książki prof. Wojciecha Polaka „Dla Niepodległej”. W spotkaniu uczestniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel.

Uroczystość wręczenia medalu ks. inf. Stanisławowi Gruntowi odbyła się 11 grudnia podczas promocji książki prof. Wojciecha Polaka „Dla Niepodległej” w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Medal wręczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, który podkreślił wielki wkład ks. inf. Grunta w kształtowanie ducha patriotyzmu i troski o niepodległość, a także wielkie zasługi dla obecnego województwa kujawsko-pomorskiego.

– Nie byłoby dziś wolnej Polski, gdyby nie takie osoby, jak ksiądz infułat – mówił marszałek. Zaznaczył, że dziś kiedy Kościół jest brutalnie atakowany trzeba pielęgnowania tej pamięci. – Dziś, kiedy Kościół jest brutalnie atakowany pamiętajmy, że takie jednoznaczne sądy prowadzą do ponownego zniewolenia. Dziś, gdy tak łatwo wydaje się sądy o księżach i Kościele, łatwo się też zapomina o zasługach Kościoła dla tożsamości narodu i odzyskania niepodległości – dodał marszałek Całbecki.

Dziękując za otrzymane wyróżnienie ks. inf. Stanisław Grunt podzielił się świadectwem swojej posługi w Toruniu i Bydgoszczy. 

Podczas drugiej części uroczystości odbyła się promocja książki prof. Wojciecha Polaka „Dla Niepodległej”. Książka ma dwa dominujące wątki: rola Kościoła i duchownych oraz wolność i walka o nią. Prof. Marian Golon z Oddziału IPN w Gdańsku podkreślił, że książka prof. Polaka pokazuje, że wartości, które niesie nasza historia są nadal aktualne i ważne. – Polska potrzebuje i zawsze będzie potrzebowała Kościoła, który jest dla nas bardzo ważnym punktem odniesienia – mówił prof. Golon.

Autor publikacji prof. Wojciech Polak zaznaczył, że świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ale nie stulecie niepodległości. – Ze stu lat, które minęły od odzyskania niepodległości, ponad pięćdziesiąt to był czas ponownej niewoli. Rok 1918 przyniósł nam niepodległość, o którą musieliśmy bardzo szybko ponownie walczyć. W mojej książce opisuję właśnie tę walkę – mówił. 

- Bez Kościoła nie byłoby Polski – mówił prof. Golon. Zaznaczył, że dzięki Kościołowi naród nie zatracił swojego języka i kultury. Kościół był fundamentem walki o niepodległość. Wielu duchownych odegrało ogromną rolę w kształtowaniu ducha narodu. – Dzięki aktywności Kościoła katolickiego polskość się umacniała, trwała, broniła, funkcjonowała – dodał. 

Nawiązując do wielkiego zrywu niepodległościowego w czasach PRL-u prof. Wojciech Polak podkreślił, że działacze Solidarności współpracowali z Kościołem i była to współpraca wielopłaszczyznowa.  - Chrześcijaństwo kształtuje postawy oraz swoisty etos działacza – mówił prof. Polak. 

Podczas spotkania można było nabyć książkę „Dla Niepodległej” oraz inne publikacje. 
xpb

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.