Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Dąż do sprawiedliwości - rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2019-01-16
Fot. Wiesław Ochotny
W dniach 18-25 stycznia będzie miał miejsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku jego tematem są słowa: Dąż do sprawiedliwości (por. Pwt 16, 20). W diecezji toruńskiej pierwsze nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się już 16 stycznia.

Program nabożeństw Słowa Bożego na terenie diecezji toruńskiej przedstawia się następująco:

16 stycznia (środa), godz. 17.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Bazylika pw. św. Mikołaja Biskupa, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu,  ul. Kościelna 1

18 stycznia (piątek), godz. 20.00 – Ekumeniczny Wieczór Chwały, Kościół Akademicki pw. Ducha Świętego w Toruniu, ul. Piekary 24

21 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – Kościół Rzymskokatolicki, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Działdowo, pl. Biedrawy 3

21 stycznia (poniedziałek), godz. 17.00 – Kościół Polskokatolicki w RP, Parafia pw. Narodzenia NMP w Toruniu, ul. Gałczyńskiego 36

22 stycznia (wtorek), godz. 17.00 – Kościół Rzymskokatolicki, Kaplica Wydziału Teologicznego, Toruń, ul. Gagarina 37

23 stycznia (środa), godz. 17.00 – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, parafia pw. św. Mikołaja w Toruniu, ul. Podgórna 69

25 stycznia (piątek), godz. 16.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, parafia pw. św. Jana w Grudziądzu, ul. Szkolna 10

27 stycznia (niedziela), godz. 17.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, parafia pw. św. Szczepana w Toruniu, ul. Strumykowa 8

Ks. Krzysztof Krzemiński
Referat do spraw Dialogu Religijnego

 
Nadajemy na Żywo »
oczekujemy na transmisję...
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
SIE
15
Toruń - plener przed Centrum Targowym "Park"
SIE
16
Nowa Wieś Królewska - godz. 16.00
SIE
16
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.