Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie z miłością

2008-05-19
fot.
W Wielką Środę wieczorem na placu przy kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie odbyło się plenerowe Misterium Męki Pańskiej, którego pomysłodawcą był wikariusz ks. Paweł Borowski.
 Dekoracje oraz stroje przygotowywano przez trzy tygodnie. Wybudowano podest i krzyż, dostosowano istniejące już obiekty takie, jak np. grota przedstawiająca objawienia Matki Bożej (w misterium wykorzystano ją jako Golgotę), Dom Katolicki (przekształcono w pałac Piłata). Aktorami byli: członkowie ruchów i wspólnot, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie oraz wiele innych osób, także spoza parafii.
 
Dla organizatorów szczególnym powodem do radości był liczny udział wiernych, którzy przybyli nie tylko z Grębocina, lecz również z innych parafii. W kościele i na placu zgromadziło się ok. 600 osób.

Misterium nie było jedynie widowiskiem, lecz przede wszystkim okazją do przeżywania męki i śmierci Jezusa. Jednym z celów było przełamanie podziału na widzów i aktorów oraz uczestnictwo w przedstawianych wydarzeniach – podążanie tłumu za Jezusem od tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy aż po krzyż. Zrezygnowano z barierek oddzielająch widzów od aktorów. Żołnierze, przepychając się przez tłum, wymusili niemal fizyczne współuczestnictwo wiernych w misterium.


Surowa scenografia, ekspresyjna muzyka oraz światła pozwoliły skupić się na wymiarze duchowym zbawczych wydarzeń.

Jarosław Krawczyk

 

 

Świadectwa aktorów i uczestników misterium

Misterium Męki Pańskiej było dla mnie spotkaniem z Miłością, z jej siłą; było dla mnie bliskością z tym, co nadaje mojemu życiu najgłębszy sens; było dla mnie zatrzymaniem i utuleniem w sercu kogoś, kto wprowadził mnie do Kościoła i zachwycił odnalezieniem w nim Boga; było dla mnie utuleniem kogoś, kto pozwala wierzyć w to, co najcudowniejsze – w Miłość. Był to czas przygotowania do Wielkiego Postu i świąt Wielkiej Nocy, jakiego nigdy dotąd nie przeżyłam. Poprzez spotkania na próbach, przejmującą i zachwycającą muzykę, tłum, pochodnie, księżyc był to czas wyjątkowy. Dziękuję wszystkim za każdą chwilę, która pozwoliła mi zajrzeć w siebie, za wzruszenia i radość, poczucie, że zrobiliśmy coś ważnego i dobrego.

 

Kamila (Maria Magdalena)
 

Coroczne Triduum Sacrum wywołuje w mej duszy zadumę nad sensem życia. Trudno wypowiedzieć to, co przeżyłam podczas tegorocznego Wielkiego Tygodnia, a szczególnie w Wielką Środę podczas
Misterium Męki Pańskiej. Gwar, śmiech, rozmowy, wjazd Jezusa do Jerozolimy. Mnóstwo ludzi wielbiących Chrystusa, ogromna radość, uroczyste Hosanna. Ostatnia Wieczerza. Jedność Jezusa i
Apostołów, uczta miłości, a potem zdrada.

Tu stawiam sobie pytania: Czy moje życie ma sens? Czy to, co robię ma sens? Po co trudy dnia codziennego? Po co cierpienie tylu ludzi? Dlaczego Chrystus tak cierpiał, idąc drogą krzyżową? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? I wtedy pod krzyżem, u stóp Pana mego, znajduję odpowiedź. Męka, cierpienie i niewinna śmierć – to wszystko dla mnie, aby dokonało się zbawienie.

 

Ilona (kobieta z tłumu)

 

 

Za wielkie serce Marii Magdaleny – dziękuję Ci, Panie!

Za wierność Twego umiłowanego ucznia – dziękuję Ci, Panie!

Za nasze wspólne zapatrzenie w Ciebie – dziękuję Ci, Panie!

Dziękuję Ci, Panie, za zwycięstwo Twojej miłości

i za wiarę, że to wszystko ma sens!

 

Tobie cześć i chwała, i uwielbienie na wieki.

Jadzia (Maryja)

 

 

Zebrał Jarosław Krawczyk

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.