Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

2019-06-27
- Maryja całym swoim życiem uczy Kościół, każdego z nas, że tylko posłuszeństwo Słowu Bożemu może dać nam szczęście – powiedział biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas uroczystych obchodów ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki diecezji toruńskiej. Obchody zgromadziły licznie mieszkańców Torunia, którzy przybyli, by na nowo zawierzyć Maryi całą diecezję i swoje życie.

Obchody rozpoczęły się Nowenną do Matki Bożej w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Omadlano wszystkie sprawy Kościoła diecezjalnego i wzywano opieki Maryi. Po czuwaniu przed obrazem Matki Bożej wierni pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla wyszli na ulice miasta, by w uroczystej procesji przejść do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki diecezji.

Procesja ulicami Torunia jest aktem wdzięczności za ocalenie łaskami słynącej ikony z pożogi wojennej i trwa nieprzerwanie od 1947 roku (z wyjątkiem przerwy w latach komunizmu). Tegoroczna procesja miała jeszcze jeden aspekt. Była wynagrodzeniem za grzechy bluźnierstwa i profanacji, jakie miały miejsce w Polsce, także w Toruniu.

Podczas procesji modlono się za wszystkie stany Kościoła, za niewierzących i błądzących oraz za chorych, samotnych, bezrobotnych, a także o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej.

W homilii bp Wiesław Śmigiel podkreślił, że Matka Boża pomaga w każdej sytuacji. – Jest wrażliwa, dyskretna, pełna miłości i skuteczna – mówił. Zaznaczył, że Maryja jest dla wierzących tak ważna, że „jeśli ktoś chce nas obrazić lub dopuszcza się prowokacji to często uderza właśnie w Matkę Bożą, w Jej wizerunek”. – Zrozumiałe, że to boli chrześcijan, bo wiara pozwala w Maryi zobaczyć naprawdę Matkę, a nikt nie godzi się na obrażanie swojej Mamy – dodał. Zaznaczył, że takie prowokacje są najbardziej perfidne i złośliwe. Przypomniał także, że historia zna takie działania. W czasie komunizmu aresztowano obraz Matki Bożej Jasnogórskiej myśląc, że to zakończy peregrynację. Tymczasem to obudziło jeszcze żywszą wiarę i miłość. – Tak długo, jak będzie z nami Matka, a my będziemy patrzeć na Nią oczami wiary, będziemy Ją szanowali, tak długo będziemy mieli wspólny dom – podkreślił.
 


Hierarcha zauważył, że najważniejszym przejawem pomocy Maryi nie jest Jej doraźna pomoc, czy rozwiązywanie naszych problemów, ale to, że Ona uczy nas ich pokonywania i przezwyciężania. Podprowadza, trzyma za rękę, wskazuje drogę, ale nie wyręcza. – Maryja nie tyle chce za nas rozwiązać problemy, to w jakiś sposób odbierałoby nam godność, choć w chwilach trudnych, beznadziejnych jest na to gotowa, ale najpierw robi wszystko, byśmy to my rozwiązali problemy. Ona pokazuje jak je rozwiązać, daje nam narzędzia – mówił bp Śmigiel.

– Jej pomoc to nauka życia – dodał. Przypomniał, że uczy nas przede wszystkim słuchania Słowa Bożego. – Słowo Boże ukryte w sercu Maryi to słowo, które owocuje, przekłada się na czyny miłości – mówił.

Ksiądz biskup wskazał na trzy narzędzia jakie daje nam Maryja. – Pierwszym z nich jest otwarcie na Słowo Boga, posłuszeństwo Słowu. Maryja całym swoim życiem uczy Kościół, każdego z nas, że tylko posłuszeństwo Słowu Bożemu może dać nam szczęście – podkreślił. Drugim narzędziem jest modlitwa. Za każdym razem kiedy przychodzi, objawia się człowiekowi to wzywa do modlitwy, zwłaszcza różańcowej. Trzecie narzędzie to sakramenty święte. Maryja wielokrotnie wzywa do częstej Komunii św. i do pokuty.

Na zakończenie Eucharystii bp Wiesław odmówił akt zawierzenia diecezji matce Bożej i zachęcił wiernych do częstego nawiedzania sanktuarium Patronki diecezji toruńskiej, by tu, jak w domu przy boku Matki, uczyć się wsłuchiwania się w Słowo Boga, trwania na modlitwie i życia sakramentami.
xpb/Toruń

Zdjęcia: Ewa Jankowska
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
3
Stulecie sióstr służebniczek w Brodnicy
Brodnica - kosciół farny, godz. 11.30
PAŹ
3
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 15.00
PAŹ
3
Męski Rózaniec w Lubawie
Lubawa - kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.