Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

76. rocznica Rzezi Wołyńskiej

2019-07-12
fot. Małgorzata Borkowska
11 lipca miała miejsce 76. rocznica Rzezi Wołyńskiej. Z tej okazji w Grudziądzu zorganizowano wydarzenia upamiętniające ofiary ludobójstwa na Kresach i Wołyniu.

W dzień poprzedzający rocznicę, w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Grudziądzu odprawiona została Msza św. w intencji pomordowanych Polaków przez ukraińskich nacjonalistów na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1939-1947.

Eucharystię sprawował ks. Andrzej Siejak MIC. We Mszy św. uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich, a także obecny był poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu wraz z Anną Hausman, dyrektor szkoły.

Dalsze uroczystości odbyły się 11 lipca przy Pomniku Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów.
Przybyli: Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, poseł Tomasz Szymański, przedstawiciel Senatora RP, radni miasta Grudziądza, przedstawiciel Delegatury IPN, członkowie Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 12, przedstawiciele Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Łasinie oraz Strzelcy z JS 3301 w Grudziądzu, kibice drużyny piłkarskiej, zaproszeni goście i mieszkańcy Grudziądza.

W trakcie uroczystości przedstawiciel Delegatury IPN w Bydgoszczy wygłosił prelekcję na temat  tragicznych wydarzeń na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Pamięć jest największym wyrazem hołdu dla tych, którzy przeżywali katusze 76 lat temu.
Licznie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem oraz zapaliły znicze.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Borkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
6
Grudziądz, Lubawa, Toruń
MAR
16
Srebrny jubileusz Szkoły Nowej Ewangelizacji
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 19.00
MAR
19
100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
21
Promocja lektoratu i akolitatu
Toruń - katedra, godz. 9
MAR
25
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Toruń - katedra, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.