Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zasłużeni Jubilaci

2008-10-21
fot. Dostojni Jubilaci wraz z Księdzem Biskupem i synami kapłanami / ks. Wojciech Niedźwiecki
Zasłużeni Jubilaci – to państwo Teresa i Franciszek Figurscy z Lidzbarka, którzy w swoim roku jubileuszowym, 50-tym od dnia, w którym zawarli sakramentalny związek małżeński, wraz ze swoimi trzema synami – Piotrem, Pawłem i Łukaszem (wszyscy są kapłanami diecezji toruńskiej) tym razem w Toruniu złożyli dziękczynienie Panu Bogu za wspólnie przeżyte lata, za wszystko co było ich treścią, w radości i smutku, ale, jak podkreślili Jubilaci, zawsze z nadzieją w sercu z miłości do Boga.

2 września w kaplicy domu biskupów toruńskich Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Suski. W homilii podkreślił wielką wartość i znaczenie czasu, jakim jest jubileusz w życiu człowieka. Podziękował też Jubilatom za ich przykładne życie, które zawsze było i jest związane z Bogiem i Kościołem. 

Na zakończenie Mszy św. Jubilaci zostali przez Księdza Biskupa odznaczeni medalem
„Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”. Jak zaznaczył Ksiądz Biskup, nade wszystko za to, że chrześcijańskie życie i staranne wychowanie dzieci sprawiły, iż dom rodzinny stał się wieczernikiem dla kapłańskich powołań, „za co Kościół toruński jest Wam bardzo wdzięczny”.


Wraz z dostojnymi Jubilatami dzielimy radość jubileuszu i wszyscy składamy najlepsze życzenia. Niech mocna wiara, nadzieja i miłość dalej budują Wasze wspólne życie w świętości i mocy Ducha Świętego. Za Księdzem Biskupem wdzięczni jesteśmy za „kapłański wieczernik” i wierzymy, że takich zasłużonych dla diecezji toruńskiej niebawem będzie jak najwięcej.

 

 

ks. Wojciech Niedźwiecki

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
18-25
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
STY
22
Modlitwa o jedność chrześcijan ze śpiewami z Taizé
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
LUT
7
71. rocznica śmierci Sługi Bożego bpa A. P. Szelążka
Toruń - kościół św. Jakuba, godz. 11.30
LUT
11
Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego
Toruń - sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, godz. 11
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.