Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

KOMUNIKAT

2019-09-07
W związku z pojawiającą się w mediach społecznościowych informacją, że Kuria Diecezjalna Toruńska jest organizatorem akcji pod hasłem „Stop gender”, będącej formą kontrmanifestacji dla parady równości, która ma odbyć się 21 września br. w Toruniu, oświadczam, że informacja ta jest fake newsem.

Kuria Diecezjalna Toruńska nie jest organizatorem tego spotkania i nie wie, kto je organizuje. Nigdy też w żaden sposób nie zachęcała wiernych do udziału w tej inicjatywie.

Równocześnie wyrażamy ubolewanie z faktu, że organizatorzy parady równości wykorzystują hasło „Dla życia i rodziny”, które jest mocno związane z ruchami pro life i jednoznacznie kojarzone jest w naszej ojczyźnie z marszami życia, których przesłanie stoi w sprzeczności z postulatami organizatorów parady.

Kościół, wierny nauczaniu Pisma św. i Tradycji, stoi na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety. Nie może zatem wspierać działań, które są sprzeczne z wyznawanymi wartościami. Nie wzywa także nikogo do podejmowania działań, które mogą uderzać w ludzką godność i być przyczyną społecznych niepokojów.

Biskup toruński Wiesław Śmigiel zachęca wiernych, by 21 września br. trwali wraz ze swymi duszpasterzami na modlitwie w swoich parafiach, w intencji małżeństw i rodzin oraz o pokój w naszej ojczyźnie, o to, by nie dochodziło do aktów przemocy, zgorszenia i bluźnierstw. Módlmy się o pokój między nami i wzajemny szacunek. Prośmy Boga, by chronił nas i nasze rodziny przed złem i grzechem, przed nienawiścią i brakiem przebaczenia.
Ks. Paweł Borowski
Rzecznik Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

 
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
24
Pochówek dzieci utraconych
Chełmża - bazylika Świętej Trójcy, godz. 9.00
PAŹ
24
Męski Różaniec
Chełmno - parafia pw. św. Józefa, godz. 12.00
PAŹ
25
Admissio
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
26
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.