Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   Chciałabym być misjonarzem

2008-10-27
1 października obchodziliśmy w Kościele wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą w 1927 roku papież Pius XI ogłosił główną patronką misji katolickich.

Św. Teresa patronuje także dzieciom, które należą do Koła Misyjnego działającego przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku. We wspomnienie swojej Patronki uczestniczyły one we Mszy św., którą o godz. 1630 odprawił w ich intencji ks. Zbigniew Sikorski – wikariusz Parafii pw. św. Wojciecha w Lidzbarku. Dzieci pod opieką swojej katechetki Magdaleny Zawackiej przygotowały liturgię uroczystej Eucharystii, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Krzysztof Górski. W skierowanym do dzieci słowie kaznodzieja przybliżył osobę św. Teresy, która urodziła się 2 stycznia 1873 roku w Alencon we Francji, zwracając szczególną uwagę na jej przywiązanie do Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. 

Po
śmierci swojej matki – powiedział ks. Górski – Tereska wybrała
na swoją nową mamę Najświętszą
Maryję Pannę. Miała wtedy zaledwie cztery lata. A po przyjęciu
Pierwszej Komunii św., za każdym razem, kiedy przyjmowała Pana
Jezusa do swojego serca, z radością powtarzała słowa: „Już nie
ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”.

 


Pan Jezus – kontynuował kaznodzieja – już od
najmłodszych lat doświadczał Tereskę cierpieniem, które wraz z
modlitwą ofiarowywała w intencji zbawienia grzesznych dusz i w
intencji kapłanów. Kiedy w 1888 roku wstąpiła do Karmelu w
Lisieux, postanowiła zostać świętą. Przez długi czas szukała
drogi swojego powołania, aby tę świętość osiągnąć, w końcu
po lekturze listów św. Pawła odkryła, że jej powołaniem jest
„miłość”.

 

Wielkim
pragnieniem Teresy – mówił dalej ks. Górski – był także
wyjazd na misje. W swojej autobiografii zapisała: „chciałabym…
głosić Ewangelię w pięciu częściach świata aż po najbardziej
odległe wyspy… Chciałabym być misjonarzem”. Niestety,
ze względu na przewlekłą chorobę Teresy, wyjazd na misje był
niemożliwy. Dlatego też misjonarzy i tych wszystkich, którym
głosili oni Ewangelię, polecała Panu w swoich modlitwach.

 

Na
zakończenie kaznodzieja zachęcił dzieci do odmawiania modlitw w
intencji misji i misjonarzy na wzór św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Po Komunii św.
celebrans wraz z dziećmi odmówił w tych intencjach dziesiątkę
Różańca, a następnie pobłogosławił dzieci na dalszą pracę w
Kole Misyjnym.

  

 


ks. Krzysztof Górski

 

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
23
75. rocz. śmierci bł. ks. S. W. Frelichowskiego
Toruń - kościół pw. Wniebowzięcia NMP, godz. 12
LUT
23-29
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
LUT
25
25. rocz. przybycia Karmelitanek Bosych do diecezji
LUT
26
Środa popielcowa
Toruń - katedra, godz. 18
LUT
27
Czas to miłość - Terenowa Droga Krzyżowa z kard. Wyszyńskim
Toruń - katedra Świętych Janów - Rudak, godz. 18
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.