Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Podsumowanie projektu Archiwum Akt Dawnych

2019-12-13
12 grudnia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się podsumowanie projektu Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej "Opracowanie, konserwacja i udostępnienie archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego przechowywanego w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej".

Projekt organizowany był w ramach konkursu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych "Wspieranie działań archiwalnych 2019". Wniosek archiwum uzyskał 3. miejsce oraz zdobył 81 punktów na 100 możliwych.

Projekt ten miał doprowadzić do zabezpieczenia odnalezionego archiwum dokumentowego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na analizowane materiały składają się 23 jednostki fizyczne, a 28 jednostki archiwalne zgromadzone przez parafię pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim. Dokumenty  pochodzą z lat 1546 - 1784. Są to w większości dokumenty papierowe i kilka pergaminowych.

Zasadniczym celem planowanego projektu miało być udostępnienie nieznanych archiwaliów on-line za pomocą portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.

Do planowanych zadań w ramach realizowanego projektu wyznaczyliśmy:
 • Studia wstępne nad dokumentami, w celu ustalenia  losów twórców, losów akt, ich pochodzenia (z archiwum parafialnego lub archiwum miejskiego) oraz zdobycia wiedzy niezbędnej do wykonania inwentarza archiwalnego.
 • Systematyzacja dokumentów, polegająca na wypracowaniu układu i jego zastosowaniu w opracowywanym zbiorze.
 • Inwentaryzacja - sporządzenie tradycyjnych kart inwentarzowych, które później posłużą wykonaniu inwentarza.
 • Regestowanie - wykonanie regestów każdego z dokumentów, aby ułatwić użytkownikom dostęp do odnalezionych i opracowanych archiwaliów.
 • Sporządzenie inwentarza, składającego się ze wstępu zawierającego dane o dziejach archiwaliów, ich twórcach, metodach porządkowania i opracowania, oraz wykazu zinwentaryzowanych jednostek.
 • Sporządzenie regestru każdego dokumentu, który ułatwi użytkownikom dotarcie do analizowanych materiałów.
 • Ocena stanu zachowania, która pozwoli wytypować które z jednostek należy poddać konserwacji pełnej, a które zachowawczej.
 • Właściwe prace konserwatorskie.
 • Wprowadzenie danych do serwisu i nieodpłatne udostępnienie ich on-line.
Prace konserwatorskie wykonała Pani Iwona Kotala-Skiba, natomiast dr Marcin Hlebionek, prof. UMK, przygotował regesty dokumentów.

Anna Piwowarska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.