Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Toruńska Golgota

2020-07-17
Fot. Maciej Lipiński
Jadąc na podtoruńską Barbarkę, nie sposób ominąć nowej drogi krzyżowej.

W głowach wielu osób, w tym także ks. kan. Wojciecha Miszewskiego, proboszcza parafii pw. św. Antoniego, dawno już zrodził się pomysł stworzenia drogi krzyżowej w lesie na Barbarce. Dlaczego właśnie tam? Powodów jest kilka: naturalna sceneria, miejsce męczeństwa i pamięci, kaplica.

W lipcu ub.r. odbyło się spotkanie robocze poświęcone tej cennej inicjatywie. Ustalono, że po dopełnieniu niezbędnych formalności ustawionych zostanie 14 prostych brzozowych krzyży na liczącej 750 m trasie od źródełka Św. Barbary do cmentarza poległych. Wykonawcą dzieła został lokalny artysta, Bogusław Ziółkowski.

Z Bożą pomocą udało się zrealizować założone cele, uruchamiając Toruńską Golgotę na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80. rocznicy straceń w pobliskim lesie. Niestety, w okresie zimowym wszystkie stacje zostały uszkodzone. Z krzyży zniknęły artystycznie wykonane korony cierniowe oraz tabliczki z numerami. Dwa drewniane krucyfiksy zostały nawet sprofanowane, co ze zrozumiałych względów wzbudziło głębokie poruszenie wśród obserwatorów. Jak zawsze jednak, błyskawicznie znalazły się szlachetne osoby, w tym Wincenty Kubiczak i wspomniany wcześniej artysta, którzy nadali prostym krzyżom nowy blask.

Obecnie każda stacja posiada, odlany z bardzo trwałego materiału o nazwie bayosan, wizerunek Pana Jezusa. W zamyśle pomysłodawców ma on uchronić przed kolejną próbą wandalizmu. Ponadto Toruńska Golgota wyposażona jest w dwie tablice informacyjne zlokalizowane przy pierwszym i ostatnim przystanku. W najbliższych dniach pojawią się również strzałki kierujące do początkowej stacji, co pozwoli dotrzeć tam bezbłędnie wszystkim gościom Barbarki. Bezpośrednio po pierwszej wrześniowej Mszy Świętej w kaplicy na Barbarce - 6 września o godz. 13:00 - ma zostać odprawiona droga krzyżowa w intencji poległych połączona z poświęceniem wszystkich krucyfiksów.

W przyszłości planowane jest – w porozumieniu z marszałkiem województwa – wzniesienie artystycznych stacji drogi krzyżowej, które będą godne tego wyjątkowego miejsca. Wcześniej jednak chcielibyśmy zagospodarować zaniedbaną grotę, zlokalizowaną nieopodal źródełka św. Barbary Zamierzamy przedstawić w niej pietę, tj. umieścić rzeźbę Matki Bożej trzymającej na kolanach martwego Pana Jezusa.

Daj nam, Panie Boże, niezbędne siły i środki!

Maciej Lipiński

Źródło: http://antoni-torun.pl/torunska-golgota/
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
2
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.