Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Poświęcenie kościoła w Przysieku

2020-09-13
Fot. Ewa Melerska
- Poświęcenie świątyni to czas wielkiej radości dla całej parafii, która przez lata wysiłkiem wielu osób wznosiła ten budynek, dbała o jego przejrzystość architektoniczną oraz piękno i poprawność teologiczną wystroju, aby tutaj mógł zamieszkać Bóg ze swoim ludem – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku.

Wspólnota parafialna długo oczekiwała i przygotowywała się do tego dnia. Wiele osób pamięta początki powstawania parafii i budowy kościoła. Na uroczystości, które odbyły się 12 września, zaprosił proboszcz ks. Czesław Kustra CSMA. Poświęceniu kościoła przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Na Eucharystii obecny był również przełożony generalny michalitów ks. Dariusz Wilk CSMA oraz kapłani diecezji i wspólnot zakonnych.

W słowach wstępu proboszcz przedstawił historię powstawania parafii, a parafianie przekazali Księdzu Biskupowi symboliczne klucze do świątyni, prosząc o jej poświęcenie.

Ksiądz Biskup w homilii wskazał analogię słów zawartych w 1 Liście św. Pawła Apostoła do Koryntian do budowy tej świątyni: „kto inny sieje, kto inny podlewa, kto inny daje wzrost, a ten kto daje wzrost jest najważniejszy – to Bóg”. Zauważył, że przez wiele lat różni ludzie przyczyniali się do tego dzieła, ale wszystko było oparte na Bogu i bliskiej relacji z Nim. - Potrzeba naszego wysiłku, naszej roztropności i mądrości, potrzeba naszego zaangażowania, ale to Bóg daje wzrost. Jeśli tak potrafimy spojrzeć na cały na Kościół, to takie myślenie uczy pokory i przywraca właściwe miejsce we wspólnocie – podkreślił.

Ważne jest, aby ludzie, parafianie, czuli się wspólnotą Kościoła. - Właściwym Kościołem, miejscem, w którym Bóg może znaleźć mieszkanie jesteśmy my, ludzie wierzący. Bóg może znaleźć dom w żywych ludziach. Zbudowany dom przedstawia niejako to, czym my jesteśmy. Ta świątynia może być Kościołem tylko wtedy, gdy my ludzie napełniamy go naszą wiarą, naszym uwielbieniem, nadzieją i miłością – kiedy żywy kościół uczyni to miejsce prawdziwą świątynią – mówił bp Śmigiel.
 


Bp Śmigiel zwracał uwagę, na to, że Kościół duchowy budują różni ludzie, ale każdy jest potrzebny i wnosi wiele do  wspólnego dzieła. - Każdy z nas jest inny, potrzebujemy ociosania, tzn. potrzebujemy słowa Bożego, świętych sakramentów, tego wszystkiego, czego doświadczamy we wspólnocie Kościoła, żeby odrzucić to, co w nas byle jakie, egoistyczne, nastawione tylko na siebie, dążące do swojego zdania i spoić się z innymi, stworzyć wspólnotę, w której potrafimy spojrzeć na drugiego ze współczuciem, miłością i przebaczeniem. To niezwykle trudne, ale możliwe i ten piękny kościół nam to pokazuje. Tak, jak ze zwykłych cegieł, różnych konstrukcji można wydobyć takie piękno, tak z różnych ludzi można stworzyć piękną wspólnotę – zauważył.

Ksiądz Biskup zachęcił, aby każdy układał swoje życie według Bożego planu, a to na pewno przyniesie dobre i piękne owoce.

Po homilii odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, po czym bp Śmigiel namaścił ołtarz, a kapłani ściany. Następnie okadzono całą świątynię oraz zebranych wiernych. Parafianie w procesji wnieśli świece, symbolizujące światło Chrystusa, kwiaty oraz dary eucharystyczne.

Tekst i zdjęcia: Ewa Melerska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
11-18
Tydzień Miłosierdzia
KWI
23
KWI
25
Niedziela Dobrego Pasterza
KWI
25-1
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
KWI
29
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II WŚ
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.