Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzieci z Torunia w bursie Caritas

2008-08-24
fot. Dzieci przed odwróconym domem w Szymbarku Fot. Archiwum redakcji
W Bursie Szkolnej Caritas im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu, dzięki życzliwości dyrektora ks. Dariusza Kunickiego, zorganizowano wypoczynek dla dzieci z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Była to grupa pod nazwą Ruch Młodych, która przebywała w bursie od 7 do 10 lipca.
Pomysłodawcą wyjazdu był ks. Damian Wacławski, opiekun i wikariusz parafii na toruńskim Rubinkowie. Opiekę nad uczestnikami obok Księdza Damiana sprawowały Irena Borowska, Marzena Herczuk i Katarzyna Bielicka. Dzieci wypoczywały z pogodą ducha, radością, w atmosferze rozmodlenia. Przygotowywały modlitwy poranne i wieczorne, uczestniczyły we Mszach św., czekało je wiele atrakcji. Zwiedziły grudziądzką farę, gdzie modliły się u stóp Matki Bożej Łaskawej Patronki Grudziądza. Nie zabrakło też wycieczek. Mali urlopowicze pojechali autokarem do Nicwałdu, gdzie bawili się w Picolandzie. Były zjeżdżalnie, minizoo, basen z piłeczkami, trampolina. Ponadto kąpali się w grudziądzkich solankach, odwiedzili miasteczko westernowe w Rudniku w Grudziądzu, gdzie cieszyli się ze spotkania ze zwierzętami, byli także na pokazie o życiu kowbojów. Nie zabrakło grilla na terenie bursy, zabaw i śpiewu.

W programie była też dłuższa wycieczka. Trasa wiodła na Kaszuby, do Szymbarku i na Wieżycę. W autokarze dzieci były wesołe i rozśpiewane. Zwiedziły najdłuższą deskę i stół, za którym zasiadają św. Mikołaj z ważnymi osobami w dniu swojego święta, oglądały dom Sybiraka, muzeum i schrony. Atrakcją dla wszystkich było obejrzenie domu, który stoi do góry nogami i wszystko w nim jest odwrócone. Przy jednym, dużym stole był odpoczynek oraz posiłek w gościńcu kaszubskim, wewnątrz którego paliło się ognisko. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały opowiadań i legend przewodnika. Z Szymbarka uczestnicy udali się na Wieżycę (najwyższe wzniesienie na Kaszubach). Wędrowali na szczyt, a następnie na taras widokowy, aby podziwiać piękno krajobrazu.
Dzieci i opiekunowie podziękowali ks. Dariuszowi Kunickiemu za dobroć, gościnność oraz wręczyli upominki przez siebie przygotowane. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wypoczynku, składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Maria Szczęsna

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.