Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja najnowszego tomu Pro memoria

2020-12-01
W najbliższy czwartek, 3 grudnia 2020 r., na kanale You Tube IPNtvPL o godz. 15.00 rozpocznie się transmisja debaty wokół IV tomu "Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego redaktorem naukowym jest dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK.



Zaprezentowany tom obejmuje okres od powrotu Prymasa Tysiąclecia z uwięzienia pod koniec października 1956 r. aż do końca grudnia 1957 r. Był to szczególny czas w historii Kościoła katolickiego w Polsce. Ponowne objęcie przez kard. Wyszyńskiego przewodzenia Kościołowi katolickiemu w Polsce wiązało się z wyjątkową aktywnością duszpasterską, społeczną i polityczną. Wśród najciekawszych wątków na kartach publikacji wskazać należy posługę pasterską w archidiecezjach gnieźnieńskiej i warszawskiej, kontakty ze środowiskami katolików świeckich, początek realizacji zaprojektowanego w Komańczy programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny, wizytę w Watykanie i podróż po Włoszech. Tom zawiera także relacje ze spotkań z ludźmi władzy – ostatnie dwa miesiące 1956 r. oraz rok 1957 to bowiem czas intensywnych kontaktów państwo – Kościół katolicki.

Edycja osobistych zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego – Pro memoria – obejmująca 27 tomów jest jednym z największych przedsięwzięć edytorskich podjętych w ostatnich latach. Powstała jako owoc współpracy konsorcjum tworzonego przez: Archidiecezję Gnieźnieńską, Archidiecezję Warszawską, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aktualnie wydanych zostało pierwszych siedem tomów obejmujących lata 1948–1961. Tom IV jest najobszerniejszym z dotąd opublikowanych. Redaktor tomu IV – dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK – jest historykiem Kościoła i politologiem, profesorem uniwersytetu i wykładowcą na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Jego główne obszary badawcze to: historia Kościoła katolickiego w XX w., historia i recepcja Soboru Watykańskiego II, Episkopat Polski w XX w.

Zachęcamy do oglądania tego wydarzenia popularyzującego posługę prymasowską kard. Stefana Wyszyńskiego oraz wpisującą się w duchowe przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego.

 
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
STY
25
Inauguracja Jubileuszowego Roku Jakubowego
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 18.00
STY
30
100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Toruń - parafia św. Michała Archanioła (Rybaki), godz. 18
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.