Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystości ku czci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

2021-02-23
Fot. Renata Czerwińska
W diecezjalnym sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu miały dziś miejsce obchody 76. rocznicy śmierci kapłana i męczennika. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Śmigiel.- Jestem o tym głęboko przekonany, że bł. ks. Frelichowski jest darem nie tylko dla naszej diecezji, ale i dla całego Kościoła. Módlcie się za jego wstawiennictwem codziennie, nawet prostym aktem strzelistym – zachęcał.

Stawiając w homilii diagnozę, dotyczącą współczesnego świata, pasterz toruński sięgnął po Sonet 66 Wiliama Szekspira oraz dramatyczne słowa Koheleta o wszechobecnej marności. -  Czy Ewangelia straciła termin ważności i swoją moc, czy Słowo ostre jak miecz przestało być skuteczne? - pytał hierarcha - Czy patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat Słowa Bożego, czy przez pryzmat negatywnych informacji, którymi jesteśmy bombardowani: dotyka nas pandemia, wokół nas niepokoje społeczne, galopująca laicyzacja i wzajemna niechęć? Przedstawiając postawy trzech młodzieńców w piecu ognistym czy też Pawła i Sylasa, uwielbiających Boga w więzieniu, biskup Śmigiel zapewnił: „Do Boga należy ostatnie słowo, to On pisze scenariusz historii”. Przywołał również wspomnienia kard. Adama Kozłowieckiego – więźnia Oświęcimia i Dachau – oraz błogosławionego ks. Frelichowskiego. „Dzięki wierze w Boga i harcerstwie, które go ukształtowało, dawał wszędzie świadectwo. Był podporą dla innych wszędzie, gdzie się znalazł. W  tej parafii, gdzie posługiwał, czy potem w konkretnych obozach  - wszędzie potrafił znaleźć dla siebie zadanie i pomagać innym. Nie narzekał, nie tracił na to energii, ale szukał przestrzeni do czynienia dobra”.

Postawa błogosławionego z marackiej parafii jest wzorem również dla nas współczesnych: „Możemy po ludzku stawiać diagnozy, i mówić, że oto wszystko chyli się ku upadkowi, niemalże cały świat. Możemy spojrzeć po ludzku na Kościół i powiedzieć, że na pewno nie będzie taki sam po pandemii. To wszystko są z ludzkiej oceny pewnie trafne diagnozy, ale brakuje tutaj tego, co najważniejsze: Bożego  spojrzenia. Nie narzekajmy i nie szukajmy tego, co złe, bo to już wszyscy wiemy: że są zagrożenia, że jest grzech, że są niebezpieczeństwa, że pandemia jest obciążeniem. Teraz nadchodzi czas, kiedy musimy się zastanowić, jak  w tej konkretnej sytuacji znaleźć dla siebie przestrzeń, żeby czynić dobrze, żeby dawać świadectwo”.

Na Eucharystii obecny był również biskup pomocniczy Józef Szamocki, przedstawiciele kapituł diecezji toruńskiej, harcerstwa, władz miasta i kuratorium oświaty oraz żyjąca rodzina bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił chór kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Na zakończenie Mszy św. wierni odmówili litanię do błogosławionego oraz modlitwę za jego wstawiennictwem o ustanie epidemii koronawirusa, następnie przyjęli błogosławieństwo relikwiami.

rc/Toruń/KAI
Zdjęcia: Renata Czerwińska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
10-28
Toruń - kościół Wniebowzięcia NMP
SIE
4-12
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 6.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Toruń - kościół garnizonowy
SIE
15
Parafia św. Wojciecha godz. 11:00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.