Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Obchody 27. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszki

2011-10-20
fot.

Nie ma wolności, która nic nie kosztuje. Wolność mierzy się krzyżem”

powiedział bp Andrzej Suski.

 

– Każda zaciśnięta pięść, każda krzywda wyrządzona drugiemu człowiekowi jest przegraną. Kto jest zwycięzcą? Ten, który uderza, czy uderzony? Zwycięzcą jest uderzony, sponiewierany, zabity za słuszną sprawę! – mówił bp Andrzej Suski podczas Mszy św. upamiętniającej 27. rocznicę śmierci bł. Jerzego Popiełuszki. – Trzeba także dzisiaj o tym pamiętać. Prawdziwa wolność to wolność od zła, wolność ku dobru! – dodał hierarcha.

 

Uroczyste obchody 27. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności”, bł. Jerzego Popiełuszki, rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu o godz. 17. Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów z diecezji: toruńskiej, włocławskiej, bydgoskiej i pelplińskiej przewodniczył biskup bydgoski Jan Tyrawa. Homilię wygłosił biskup toruński Andrzej Suski. Na wspólnej modlitwie przez wstawiennictwo bł. Jerzego zgromadziło się ponad tysiąc wiernych.

W homilii bp Suski przedstawił ostatnie chwile życia ks. Jerzego i zaznaczył, że pamięć o tych wydarzeniach jest konieczna, jeśli chcemy stawać się ludźmi prawdziwie wolnymi. – Społeczeństwa które tracą pamięć tracą życie. Dlatego ludziom wielkim stawia się pomniki w miejscach publicznych. Dzisiaj przy toruńskim moście zostanie odsłonięty i poświęcony pomnik bł. ks. Jerzego. Toruń to jedna ze stacji jego męczeńskiej drogi. Nadszedł czas, w wolnej Polsce, by spojrzeć prawdzie w oczy. Prawda choćby gorzka, jak lekarstwo zawsze uzdrawia i wyzwala. Niech zatem pomnik ks. Jerzego mówi nam i następnym pokoleniom, że prawda jest silniejsza od kłamstwa, miłość jest silniejsza od nienawiści, że przebaczenie jest silniejsze od żądzy odwetu, że nadzieja jest mocniejsza od poczucia beznadziejności. Niech o tym nam przypomina, byśmy nie dali się zwyciężyć złu, lecz zawsze zło dobrem zwyciężali – mówił bp Andrzej.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii przeszli pod pomnik bł. Jerzego Popiełuszki, gdzie nastąpiło jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie. Podczas uroczystego odsłonięcia pomnika tłumy torunian wysłuchały nagrania rozważania, które wygłosił ks. Jerzy podczas modlitwy różańcowej w Bydgoszczy, w dniu swojej męczeńskiej śmierci. Wzywał wówczas do modlitwy, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia oraz od żądzy odwetu i przemocy.

Twórcą projektu pomnika jest prof. Kazimierz Gustaw Zemła, który chciał ukazać ks. Jerzego jako człowieka wolności. Pomnik przedstawia stojącego na cokole ks. Popiełuszkę z rozwartymi radośnie ramionami. Zerwane sznury przypominają sposób zadanej mu śmierci. – Tymi ramionami obejmuje każdego z nas, jakby chciał powiedzieć, że wszyscy jesteśmy braćmi i tworzymy wspólnotę. Cokół, na którym stoi to opoka, to jego wiara, jego siła, dzięki której zwyciężył – mówił prof. Zemła. Na cokole pomnika umieszczono napis „Zło dobrem zwyciężaj”. Z prawej strony cokołu wyryto fragment homilii bł. ks. Jerzego z 26 września 1982 r.: „Nie ma Kościoła bez krzyża. Nie ma ofiary, uświęcenia i służby bez krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie zwycięża, zwycięża przez krzyż i w krzyżu.”

Fundatorami pomnika są: Społeczny Komitet Budowy pomnika ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Gmina Miasta Toruń.

ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.