Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Uroczystość Bożego Ciała

2021-06-03
Fot. Renata Czerwińska
- Niepojęty Bóg nie da się zamknąć w murach kościoła. On pragnie wyjść do nas, by być blisko naszych spraw – mówił bp Wiesław Śmigiel w toruńskiej katedrze Świętych Janów podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Na Eucharystii obecni byli proboszczowie kościołów Starego Miasta, które na czas procesji stały się świątyniami stacyjnymi: parafii katedralnej, Kościoła Akademickiego, parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz parafii św. Jakuba. We Mszy uczestniczyli również klerycy WSD, siostry zakonne władze miasta oraz liczni wierni.

Pasterz zwrócił uwagę na pokusę niewiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Wątpliwości rozwiewa zarówno drobiazgowo opisujący Ostatnią Wieczerzę św. Marek, jak i św. Jan Ewangelista. Również św. Paweł opisuje ustanowienie Eucharystii, możemy więc być pewni, że „po słowach konsekracji dotykamy ciała i krwi żyjącego Boga”. „Od tamtego czasu apostołowie i ich następcy w imieniu Pana Jezusa przytaczają te słowa z wielką pokorą”. Eucharystia to „pokarm dla tych, którzy trudzą się w drodze, którzy proszą o wzrost życia Bożego w sobie”.

Hierarcha zwrócił również uwagę na dwie tęsknoty. Z jednej strony jest to pragnienie Boga, który  „chce zobaczyć nasze sprawy, nasze życie takie, jakim ono jest naprawdę, z jego pięknem, ale i ze wszystkimi trudnościami”. Z drugiej zaś strony procesja eucharystyczna to wyraz tęsknoty człowieka za swoim Stwórcą. „Procesja jest okazją do tego, czego pragniemy w głębi serc. Pragniemy, żeby nie było już murów, które nas oddzielają, pragniemy być blisko Boga i blisko siebie. Nie będzie już podziałów na sferę sacrum i profanum. Będzie jedna rzeczywistość związana z oglądaniem Boga. Kiedy wychodzimy z procesją, chcemy zasmakować tego, co nas czeka w życiu przyszłym, w wieczności – być blisko Boga”.

Biskup Śmigiel zachęcił: „Zaprośmy dziś Jezusa, aby przyszedł do naszego domu i pozostał z nami. Doświadczmy tego, że jest obecny, że swoją mocą, swoim pokarmem, swoja miłością chce dosięgać całej naszej rzeczywistości”.
Procesja eucharystyczna z towarzyszeniem orkiestry wojskowej z Torunia przeszła do 4 kościołów stacyjnych. W każdym z nich zgromadzili się wierni, aby czuwać na dalszej modlitwie.
rc/Toruń/KAI

Fot. Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
10-28
Toruń - kościół Wniebowzięcia NMP
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Toruń - kościół garnizonowy
SIE
15
Parafia św. Wojciecha godz. 11:00
SIE
21
Dożynki diecezjalne
Radzyń Chełmiński
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.