Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Kursy przedmałżeńskie

2021-09-15
Toruńskie parafie zapraszają narzeczonych do udziału w kursach przedmałżeńskich.

1.
Z początkiem października kursy rozpoczną się w parafii NMP Częstochowskiej. Koszt kursu to 250 zł od pary. Warunkiem ukończenia jest udział obojga narzeczonych w każdej jego części (I, II i III) w dowolnie wybranym przez nich terminie. Spotkania odbywają się w piątki (od 18.00 do 20.30) i soboty (od 9.00 do 15.00), a realizowane są na podstawie diecezjalnego programu "Razem ku małżeństwu".

Dodatkowe informacje i zapisy: tel. 504 235 168, 667 604 580, poradnia.paulini.torun@gmail.com

Przy zapisach należy podać: imiona i nazwiska narzeczonych, miejsce urodzenia, parafię i termin ślubu, numer telefonu, adres e-mail.

Terminy:

1-2, 8-9, 15-16 października

19-20, 26-27 listopada i 3-4 grudnia

4-5, 11-12, 18-19 lutego

11-12, 18-19, 25-26 marca

27-28 maja, 3-4, 10-11 czerwca

2. Natomiast parafia. pw. św. Józefa zaprasza  na spotkania od 18 września. Parafia proponuje dwie formy przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa: 1. spotkania dla narzeczonych (9 spotkań w niedzielne popołudnia, rozpoczęcie w październiku); 2. Katechezy przedmałżeńskie (2 bloki spotkań w ciągu dwóch sobót). Terminy katechez:
Blok spotkań A: 18 września, 23 października 27 listopada
Blok spotkań B:9 października, 6 listopada, 11 grudnia

Zgłoszenia i więcej szczegółów w sekretariacie parafii
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
22-26
WRZ
25
Rywałd - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej
WRZ
25
Toruń - kościół oo. franciszkanów, godz.19.30
WRZ
26
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Grudziądz - bazylika kolegiacka
WRZ
27-4
Relikwie św. Ignacego w Kościele Akademickim
Toruń - kościół oo. jezuitów
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.