Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Światowy Dzień Chorego w diecezji toruńskiej

2012-02-13
fot.
Ojciec Święty Jan Paweł II 11 lutego ustanowił Światowym Dniem Chorego. W tym roku już po raz 20. wierni na całym świecie modlili się w intencji chorych oraz wszystkich tych, których krzyż cierpienia polega na pomocy i współuczestniczeniu w bólu bliskich.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach. 11 lutego br. o godz. 11. sprawowano Mszę św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Biskup Toruński Andrzej Suski. Eucharystię koncelebrowali m. in. księża kapelani i diecezjalny duszpasterz służby zdrowia ks. kan. Jan Ropel.

W swojej homilii ks. bp Andrzej Suski zauważył, że „Jezus otwiera nam oczy na sprawy Boże objawiające się przez chorych”. Na kartach Ewangelii Jezus pochyla się nad chorymi przywracając im godność i nadając dostojeństwo ich cierpieniom. W przypowieści o dobrym Samarytaninie ukazuje, że pragnie, byśmy stali się bliźnimi dla potrzebujących. „Stać się bliźnim to nie uciekać od choroby drugiego człowieka i nie wpędzać go w samotność” podkreślał kaznodzieja. Jezus, poprzez podjęcie krzyża, stał się najlepszym nauczycielem dla cierpiących. Po ludzku bał się, prosił Ojca o oddalenie kielicha goryczy, jednak ostatecznie był pogodzony z wola Bożą. Bp Andrzej mówił, że dla współczesnych krzyżem może być choroba, kalectwo, trudne warunki materialne, czy niekiedy bliscy ludzie. Jezus podejmując krzyż nie chce, byśmy stali się cierpiętnikami, ale z godnością godzili się na cierpienie wtedy, gdy jest ono nieuniknione. I nie z zaciśniętymi zębami i w duchu udawania, że bólu mnie ma, ale w łączności z krzyżem Chrystusa, który na nim przyniósł zbawienie świata.

Na zakończenie kaznodzieja przywołał fragment orędzia Benedykta XVI na 20. Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty pisze: „Z lektury Ewangelii wynika wyraźnie, że Jezus zawsze okazywał chorym szczególne względy. Nie tylko wysyłał swoich uczniów, by leczyli ich rany, ale także ustanowił dla nich specjalny sakrament: namaszczenie chorych”. Bp Andrzej podkreślił, ze to sakrament, który przywraca siły duchowe i fizyczne; to „znak Chrystusowej miłości i troski’, który należy przyjąć w duchu wiary.

Bezpośrednio po homilii kapłani zgromadzeni na Eucharystii udzielili sakramentu chorych. Znak Krzyża Świętego kreślony na czole oraz dłoniach wiernych ręką księdza, która w podobny sposób została namaszczona w dniu Święceń Kapłańskich, uświadamiać ma obecność Boga i dodać sił. To symboliczne przekazanie Jezusa w Znaku Zbawienia poprzez święte dłonie kapłańskie w umęczone cierpieniem ciała i duszy dłonie chorego.

Na zakończenie diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Chorego bp Andrzej Suski udzielił błogosławieństwa na sposób lurdzki, czyli przechodząc przez nawy świątyni z Najświętszym Sakramentem i błogosławiąc nim wiernych.

Joanna Kruczyńska

GALERIA ZDJĘĆ
Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
22
Toruń - kosciół pw. św. Piotra i Pawła, godz. 18.30
CZE
24
Święto patronalne Katedry i Miasta Torunia
Toruń - katedra, godz. 18
CZE
25-27
Pielgrzymka Śladami Męczeństwa bł. ks. J. Popiełuszki
Górsk - Włocławek
CZE
27
Uroczystość MB Nieustajacej Pomocy - Patronki diecezji
Toruń - sanktuarium MB Nieustającej Pomocy, godz. 17
CZE
27
Rajd rowerowy św. Józefa
Grudziądz
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.