Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Droga krzyżowa ulicami Starego Miasta

2013-03-23
fot.
Mimo niesprzyjającej pogody tłumy wiernych uczestniczyły w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Starego Miasta 22 marca. Nabożeństwo poprowadził biskup Józef Szamocki.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godz. 17.00 w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny. Następnie wierni rozważając stacje Męki Pańskiej przeszli ulicami toruńskiej starówki do katedry św. Janów, gdzie uczestniczyli w Mszy św.

Krzyż niesiony przez kapłanów, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz przedstawicieli matek i ojców przemierzał zatłoczone ulice toruńskiej Starówki wywołując u jednych śmiech, zdziwienie, zaskoczenie, a u innych zadumę. Wielu przechodniów z roli gapiów przemieniło się w uczestników Drogi Krzyżowej.

– Każdy z nas ma jakieś swoje krzyże. Każdy doświadcza jakiegoś cierpienia, choroby, utraty bliskich osób. Zawierzmy ich teraz Bogu – powiedział na zakończenie nabożeństwa bp Józef Szamocki. Wezwał wiernych zgromadzonych w toruńskiej katedrze do modlitwy za chorych i cierpiących, w sposób szczególny za bpa Andrzeja Suskiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w Drodze Krzyżowej.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele bratnich kościołów: ks. Jerzy Molin, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej i ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii prawosławnej oraz prezydent Torunia Michał Zaleski.

ks. Paweł Borowski

GALERIA ZDJĘĆ
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
24
Pochówek dzieci utraconych
Chełmża - bazylika Świętej Trójcy, godz. 9.00
PAŹ
24
Męski Różaniec
Chełmno - parafia pw. św. Józefa, godz. 12.00
PAŹ
25
Admissio
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.