Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

SPOTKANIE PO 22 LATACH

2013-06-01
fot.
W poniedziałek 27 maja 2013 roku w parafii św. Antoniego w Toruniu, przezywali dzień wspólnoty braterskiej kapłani, którzy otrzymali święcenia prezbiteratu 25 maja 1991 roku przez posługę księdza abpa Mariana Przykuckiego w bazylie katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie.

Z wdzięcznością za dar kapłaństwa

Gospodarzem tegorocznego spotkania był Proboszcz parafii ks. Kan. Wojciech Miszewski. Każdego roku kapłani rocznicę swoich święceń przeżywają w miejscu uzależnionym od kolejności alfabetycznej oraz miejsca posługi poszczególnego księdza. Toruńska uroczystość zgromadziła kapłanów z trzech diecezji; gdańskiej, pelplińskiej i toruńskiej. Nie wszyscy z 36 wyświęconych kapłanów mogli dotrzeć na braterskie spotkanie. Powodem była odległość i zadania, które pełnią poza granicami kraju.

Spotkanie rozpoczęło od modlitwy. O godz. 12:00, kapłani zgromadzili się w kościele i modlitwą brewiarzową rozpoczęli świętowanie dwudziestej drugiej rocznicy swoich święceń kapłańskich.

Po obiedzie dostojni jubilaci udali się w pielgrzymkę po Toruniu. Odwiedzili Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, na antenie Radia Maryja o godz. 15:00 pod przed przewodnictwem księdza Proboszcza Wojciecha, modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Po zakończonej modlitwie, kapłani modlący się w studiu radiowym mieli okazję pozdrowić swoich bliskich i parafian.

Na pielgrzymkowym szlaku nie mogło zabraknąć Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Każde seminarium duchowne to serce diecezji, a sercem seminarium jest kaplica, którą kapłani nawiedzili na indywidualną modlitwę. Zapewne podczas modlitwy w seminarium sercem i myślą byli w Pelplińskiej kaplicy seminaryjnej, gdzie dokonywała się ich duchowa formacja.

Centralnym wydarzeniem świętowania była Eucharystia, której przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. bp Józef Szamocki, który w czasie seminaryjnej formacji rocznika księdza proboszcza, pełnił funkcję ojca duchownego. Wspólna Eucharystia sprawowana wspólnie z księdzem biskupem spotęgowało ducha dziękczynienia. Na początku Mszy świętej swoje pozdrowienie i zapewnienie w tym dniu o modlitwie za księdza Proboszcza oraz kapłanów z nim świętujących, skierowali przedstawiciele Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Wyrazili radość z obecności tak dostojnych gości w naszej parafii oraz zapewnili wszystkich przybyłych kapłanów, że znając gościnność i serdeczność naszego Proboszcza, czas spędzony na Wrzosach będzie błogosławionym świętowaniem. Podczas dziękczynnej Eucharystii, nie zabrakło modlitewnej pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności. Jubilaci modlili się za szafarza sakramentu święceń – śp. księdza arcybiskupa Mariana Przykuckiego, wieloletniego rektora WSD w Pelplinie – śp. ks. Jerzego Buxakowskiego oraz śp. ks. Janusza Witkowskiego, kolegę z rocznika jubilatów. Rocznice święceń kapłańskich dla wszystkich kapłanów bez względu na staż kapłańskiego życia to wspaniała okazja a zarazem obowiązek każdego księdza, by prosić Pana Jezusa o nowe i święte powołania do kapłaństwa oraz pamiętać w modlitwie o tych, którzy do kapłaństwa się przygotowują. Tak też było na Wrzosach podczas dziękczynnej Eucharystii.

W życiu i posłudze księdza, bardzo ważnym jest to, by celebrując to radosne i piękne wydarzenie rocznicy swoich święceń, kapłan doświadczał wsparcia ze strony tych, którym służy swoim kapłańskim posłaniem. W dzień świętowania kolejnej rocznicy święceń Księdza Proboszcza nie zabrakowało życzliwych słów i zapewnień o modlitwie ze strony parafian. Z radością i dziecięcą prostototą swoje życzenia wypowiedziały dzieci pierwszokomunijne, wręczając każdemu kapłanowi białą róże. Pani Anna Wiśniewska swoje życzenia wypowiedziała w formie wiersza Do mojego Przyjaciela… dziękując kapłanom za to, że są przyjaciółmi dla tych, którym wskazują drogę do nieba. Każdy otrzymał wizerunek uśmiechniętego Chrystusa. Życzenia i pamięć w modlitwie wypowiedzieli również, przedstawiciele grup duszpasterskich, dyrektor prywatnego przedszkola Pod Muchomorkiem, przedstawiciele chóru parafialnego, którzy swoim śpiewem uświetnili liturgię, delegacja Mini Pielgrzymki. Dziewczynki z parafialnej scholii, swoje życzenia wypowiedziały w tańcu eucharystycznym, gdzie tańcząc na ręce księdza biskupa Józefa złożyły dary eucharystyczne. Jako ostatni zabrała głos liturgiczna służba ołtarza, która jak zawsze w sposób piękny i dostojny zatroszczyła się o oprawę liturgiczną Mszy świętej dziękczynnej. Od toruńskich aniołów, tak zwykli mówić o sobie nasi ministranci i lektorzy, kapłani otrzymali jakże oryginalny prezent, toruńskiego piernika .

Dziękczynna Eucharystia za dwadzieścia dwa lata życia w kapłaństwie księdza proboszcza Wojciecha i kapłanów z nim wyświęconych miała bardzo podniosły charakter. Przede wszystkim dlatego, że to Jezus Chrystus Jedyny i Najwyższy Kapłan został w tym dziękczynieniu uwielbiony.

Po Eucharystii, na plebanii, rozpoczęło się radosne spotkanie przy stole, wspomnień, radości, bycia razem czyli budowania kapłańskiego braterstwa i jedności.

To świętowanie przezywała z księdzem proboszczem Wojciechem i kapłanami z nim wyświęconymi Mama księdza proboszcza, Pani Krystyna. Ksiądz Jan Kowalski, proboszcz parafii św. Antoniego w Redzie, na ręce MAMY Krystyny, złożył podziękowanie i piękne kwiaty dla wszystkich MATEK kapłanów, za to, że to One są zawsze najbliższej swoich synów kapłanów, gdzie modlitwą i kochającym sercem nam towarzyszą, bez względu na odległość. ONE zawsze są blisko.

Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że wszystko zaczyna się od modlitwy. Przeżywając wespół z księdzem proboszczem ten uroczysty dzień, trzeba dopowiedzieć do słów Matki Teresy, że również na modlitwie się zakończyło. W godzinie apelowej odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski, zawierzyliśmy nasze kapłaństwo, naszych parafian, Matce Bożej, Matce Kapłanów.

Kolejne spotkanie już za rok, gospodarzem będzie „następny z listy”, Ks. Szczepan Modliborski, obecnie posługujący w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu.

Ks. Rafał Bochen

GALERIA ZDJĘĆ
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
22
Uroczystość św. Jana Pawła II, patrona województwa kuj.-pom.
PAŹ
23
III Sympozjum Józefologiczne
Toruń - parafia św. Maksymiliana
PAŹ
23
Toruń - Sanktuarium Milosierdzia Bożego
PAŹ
24
82. rocznica mordów na Barbarce
Barbarka, godz. 13
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.