Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

By odnowić radość

2013-06-28
fot.
Św. Jan Chrzciciel, patron bazyliki katedralnej w Toruniu oraz miasta Torunia przypomina każdemu z nas o wielkiej radości jaką daje przebywanie w obecności Boga i pełnienie Jego woli. Tę prawdę mieszkańcy Torunia przypomnieli sobie podczas uroczystych obchodów ku czci św. Jana.

Centralnym punktem obchodów była Eucharystia sprawowana w katedrze o godz. 18., której przewodniczył bp Andrzej Suski. We Mszy św. uczestniczyło kilkudziesięciu kapłanów, siostry zakonne, seminarzyści, członkowie kapituły katedralnej, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, przedstawiciele Rady Miasta, poczty sztandarowe oraz wierni świeccy. W słowie wprowadzającym bp Andrzej powiedział: „Święto jest po to, by odnawiać w nas radość”. Pasterz diecezji toruńskiej podkreślił, że narodziny Jana Chrzciciela były i nadal są źródłem radości wielu i zaznaczył, że w kalendarzu liturgicznym w randze uroczystości znajdują się tylko dwa wydarzenia związane z narodzinami: narodzenie Jezusa i narodzenie Jana Chrzciciela, o którym Jezus sam mówił, że jest największym spośród narodzonych z niewiasty.

Homilię wygłosił prepozyt kapituły katedralnej ks. inf. Andrzej Wawrzyniak. Podkreślił, że radość jest tym, co od samego początku, od poczęcia towarzyszy św. Janowi. Archanioł Gabriel zapowiadając jego narodziny powiedział, że z jego narodzenia wielu cieszyć się będzie. Już w łonie matki Jan poruszył się z radości na głos Maryi. Z radością także Jan złożył świadectwo o Chrystusie aż do oddania życia. Kaznodzieja zaznaczył, ze posłannictwo św. Jana Chrzciciela, by nawracać lud, wprowadzać pokój i prowadzić do prawdy jest dziś nadal aktualne. Wartości moralne często są nie tylko odrzucane, ale wytacza się przeciw nim największe działa. Dlatego potrzeba dzisiaj nam mocy proroka Eliasza, w której przyszedł Jan Chrzciciel, by sprzeciwiać się demoralizacji, bronić wartości życia i rodziny oraz poszanowania prawdy.

Przed błogosławieństwem przedstawiciele parafii katedralnej podziękowali Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Eucharystii i wręczyli kwiaty. Bp Andrzej zachęcając zgromadzonych licznie wiernych do radosnego świętowania tego dnia powiedział: „Niech wstawiennictwo Jana Chrzciciela przyczynia się do wzrostu naszej radości”.

Ks. Paweł Borowski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
LIS
30
Adwentowy dzien skupienia mężczyzn
Toruń
GRU
1
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
Grudziądz - Mniszek
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.