Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Żegnamy zasłużonego kapłana

2013-12-17
fot.
4 grudnia br. w 78. roku życia i 55. roku kapłaństwa zmarł Ks. inf. Andrzej Wawrzyniak. 7 grudnia br. o godz. 11. w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Toruniu odbyły się uroczystości pogrzebowe.

Przewodniczył im Biskup Toruński Andrzej Suski, który nawiązując do słów Ewangelii „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”(J 12, 26) podkreślił, że śp. ks. inf. Andrzej Wawrzyniak swoje obowiązki kapłańskie wypełniał z oddaniem. Był głęboko przekonany, że służba Kościołowi to służba samemu Chrystusowi. „Żegnamy zatem zasłużonego kapłana, żegnamy go w parafii jego wieloletniej posługi duszpasterskiej. Jestem osobiście bardzo wdzięczny za stałą i ofiarną pomoc w okresie organizowania młodej diecezji toruńskiej i jej struktur. Ceniłem jego mądre rady, jego zaangażowanie w pracę na rzecz diecezji oraz jego pogodę ducha i godną postawę kapłańską” mówił bp Andrzej.

Ks. inf. Andrzej Wawrzyniak spoczął na cmentarzu parafialnym przy ul. Antczaka w Toruniu. W swoim testamencie napisał m. in. „Wdzięczny niezmiernie Opatrzności za to, że żyłem w wierze chrześcijańskiej, za łaskę spotkania Chrystusa Pana w Ewangelii, za zaufanie jakim mnie obdarzył przez łaskę kapłaństwa powołując już od dzieciństwa, za dobrych, kochanych Rodziców, za największą moją Babcię – Opiekunkę, za oddaną Siostrę Marylę, za Jej dzieci – kochanych Anię i Jarka, za umiłowanego Ojca św. Jana Pawła II, za wspaniałego, przyjaznego Biskupa Andrzeja, za życzliwych i dobrych Przyjaciół i Znajomych – Księży i Świeckich, za oddane mi Siostry Urszulanki (…)

Żegnając wszystkich powiadam: bądźcie pewni o moich najlepszych uczuciach. Przepraszam za moje słabości, za nerwy i brak wytrwałości, za egocentryzm, za złe nastroje. Życzę Wam Wszystkim moi Najdrożsi, abyście zawsze mogli zdobywać się na miłość i życzliwość, pielęgnowali modlitwę i kontemplację, byli dobrymi duchami w rodzinach, parafiach, uczelniach czy szkołach.

Wam – Alumnom moim studentom życzę, abyście nie doświadczyli nazbyt często osamotnienia, ale zawsze byli wspierani kręgiem gorliwych wiernych. Dla Chrystusa i Jego Ewangelii warto żyć i umierać.

Mojej Ojczyźnie życzę wierności jej dziejom – piastowskim, jagiellońskim i z czasów majowej Jutrzenki, spełnienia na niej marzeń romantyków, postawy godnej żołnierzy Polski Podziemnej, niezłomności Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Oby szkoła szła śladami szkoły przedwrześniowej – ucząc patriotyzmu i służby Dobru Wspólnemu.

Patrząc na Krzyż Chrystusowy przebaczam za doznane urazy i nadużycie mojego zaufania. Tak miało być dla poskromnienia mojej pychy.

Mam niezłomną nadzieję, że ostatnie słowo będzie miał Chrystus Król, bo Jego ewangelia współbrzmi z najgłębszymi aspiracjami ducha ludzkiego i najbardziej zbliża do spotkania z Bożą świętością”.

 

Ks. inf. Andrzej Wawrzyniak (ur. 22 lipca 1936 r. w Chełmnie, zm. 4 grudnia 2013 r. w Chojnicach). Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia 1959 r. z rąk bp. Kazimierza Kowalskiego. Po ukończeniu studiów w zakresie filozofii teoretycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował na tej uczelni jako asystent a potem wykładowca historii filozofii. W latach 1987 – 1988 był proboszczem parafii w Piecach koło Pelplina, a w latach 1988 – 2010 proboszczem parafii pw. św. Jakuba w Toruniu.

W nowej diecezji toruńskiej ks. inf. Wawrzyniak pełnił funkcje wykładowcy filozofii w seminarium duchownym, delegata biskupa ds. formacji kapłanów, referenta ds. apostolstwa kultury, cenzora ksiąg, przewodniczącego komisji synodalnej ds. duchowieństwa i członka komisji głównej I Synodu Diecezji Toruńskiej, był członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. W lipcu 2000 r. został wybrany na prepozyta Kapituły Katedralnej Toruńskiej.

Oprac. ks. Paweł Borowski

Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
26
Katechezy neokatechumenalne
Toruń
PAŹ
29
Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 2, godz. 12.00
LIS
15
Msza św. w intencji życia poczętego
Toruń - kaplica szpitalna, ul. św. Józefa 53-59, godz. 10
LIS
22
Uroczystość Chrystusa Króla
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 12.30
LIS
27
Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Toruń
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.