Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

V Festyn Rodzin Katolickich i pielgrzymka ministrantów

2006-07-30
W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie 16 lipca odbył się V festyn zorganizowany przez proboszcza ks. Henryka Szczodrowskiego i Akcję Katolicką. W naszej parafii festyn stał się już tradycją. Także w tym roku licznie przybyli parafianie wraz z całymi rodzinami, których powitał ks. proboszcz.

Była loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, łącznie z rowerem górskim. Stoiska z pysznościami oferowały ciasta, kawę, pieczone prosię, grochówkę, bigos i kiełbaski z grilla. Odbyła się aukcja m. in. obrazów i sprzętu ogrodniczego. Czas umilał besiadnymi piosenkami organista p. Roman Żurawski. Festyn zakończono odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego, a dochód z niego został przeznaczony na wykonanie ławek do kościoła.

25 lipca odbyła się autokarowa pielgrzymka ministrantów do Chełmży, gdzie wikariuszem był kiedyś nasz proboszcz. Po zwiedzeniu katedry ministranci udali się do Torunia. W Wyższym Seminarium Duchownym została odprawiona Msza św. przez ks. Marcina Nowickiego, a homilię wygłosił diakon Damian Wacławski z parafii Gruta. Tematem było powołanie do kapłaństwa i całkowite oddanie się Chrystusowi. Po Mszy św. chłopcy zwiedzili katedrę Świętych Janów, inne kościoły i Starówkę, byli także w kinie.

Czesław Drzewoszewski

Rok św. Józefa »
Rok św. Józefa
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
7-9
MAJ
8-9
Koncert "Cisza dookoła"
Grudziądz, Toruń
MAJ
15
Patronalne święto rolników- św. Izydora
MAJ
15
Międzynarodowy Dzień Rodziny - sympozjum o życiu
Wydarzenie on-line: godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.