Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu

2015-09-02
Sanktuarium MB Łaskawej w Grudziądzu
W gotyckiej bazylice pw. św. Mikołaja Bp., duchowym sercu grodu biskupa Chrystiana, jednego z najstarszych miast diecezji toruńskiej, znajduje się wizerunek, który od 350 lat przyciąga wiernych ufających Jej opiece.

Już za panowania pierwszych Piastów na grudziądzkiej Zamkowej Górze stała warownia strzegąca granic państwa przed plemieniem Pomezanów. W 997 r. św. Wojciech rozpoczął w jej pobliżu misję ewangelizacyjną. W tutejszym grodzie nadanym przez księcia mazowieckiego Konrada przebywał Chrystian, biskup misyjny Prus. Książęce nadanie pochodzi z 1222 r. Wcześniej pojawiła się kaplica pw. św. Michała Archanioła, najstarsza świątynia Grudziądza, który uzyskał prawa miejskie w 1291 r. 5 lat po śmierci biskupa (1245 r.), władający ziemią chełmińską od początku lat 30. XIII w. Krzyżacy przystąpili do budowy zamku. Razem z warownią powstała kaplica pw. Najświętszej Maryi Panny konsekrowana w 1299 r. Pod koniec XIII w. mieszkańcy miasta korzystali także z kościołów: pw. św. Jerzego i Świętego Ducha. W 1286 r. rozpoczęło się trwające ponad stulecie stawianie fary pw. św. Mikołaja ukształtowanej architektonicznie na wzór bazylikowy. Do 1934 r. był to jedyny kościół parafialny. W jego dziejach znajdujemy odbicie burzliwych losów miasta: grabieże z czasów wojny trzynastoletniej i „potopu”, gehennę duszpasterzy w 1939 r., pożary i zniszczenia (najdotkliwsze w marcu 1945 r.) Dwukrotnie przejmowali go protestanci. W czasie zaborów był ostoją dla katolickiej ludności polskiej. Kiedy w wolnej Polsce po 1920 r. rozkwitło życie religijne i z parafii św. Mikołaja wydzielono nowe, farę zaczęto nazywać „matką kościołów grudziądzkich”. 1 grudnia 1992 r. bp Andrzej Suski podniósł farę do godności kolegiaty, a 20 lipca 2010 r. papież Benedykt XVI przyznał jej tytuł bazyliki mniejszej. Skarbem kościoła jest wizerunek Matki Bożej Łaskawej zwanej Grudziądzką.

Z dziejów sanktuarium
Nabożeństwo mieszkańców Grudziądza do Maryi mogło zrodzić się wcześniej: Od lat 80. XIV w. podziwiali malarską wizję chwały Matki Bożej ukazanej w 18 scenach z Jej życia umieszczonych na nastawie ołtarza kaplicy zamkowej, dokąd „w dni Krzyżowe i w uroczystość św. Marka wstępowała solenna procesja od fary” (ks. Fankidejski). Po 1795 r. wierni mogli kontemplować maryjny wątek Dobrej Nowiny w kościele parafialnym, dokąd „Poliptyk Grudziądzki” trafił po rozebraniu kaplicy. W tym czasie jednak szczególną sławą cieszył się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w ołtarzu umieszczonym w północnej nawie. Katoliccy mieszczanie doświadczeni czteroletnią okupacją ze strony Szwedów, którzy przekazali kościół luteranom, oraz ciężkim oblężeniem i pożarem w 1659 r., zwrócili się ku Maryi, podążając przed Jej obraz w odzyskanej farze, a Bractwo Różańcowe odprawiało, co sobotę przy ołtarzu Matki Bożej śpiewaną Mszę św. wotywną. Grudziądzanie przychodzili z modlitwą przed oblicze Łaskawej Matki w sprawach osobistych i w trudnych momentach dziejowych, np. w okresie niewoli narodowej, gdy kulturkampf uderzył w Kościół katolicki.
Z czasem Matka Boża Grudziądzka stała się nieodrodną ikoną miasta, jego Opiekunką. Bp Kazimierz J. Kowalski nazwał Ją w 1954 r. „Niebieską Grudziądza Patronką”. W tymże Roku Maryjnym został poświęcony Jej odnowiony ołtarz i ustanowiono dla parafii odpust w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 7 września 2002 r. bp Andrzej Suski podczas koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej wskazał ją, jako „źródło nadziei dla wszystkich załamanych”. Pół roku wcześniej św. Jan Paweł II pobłogosławił insygnia i położywszy rękę na koronie Maryi, powiedział: „Dla Grudziądza”. 3 maja 2004 r. Biskup Toruński wydał dekret ustanawiający Sanktuarium Diecezjalne Matki Bożej Łaskawej, które 17 czerwca 2004 r. zostało afiliowane do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie z możliwością korzystania z odpustów, którymi cieszy się ta świątynia. Odtąd, nawiedzając sanktuarium grupowo, można zyskać odpust zupełny; co roku nawiedza bazylikę ok. 50 grup spoza Grudziądza, także dzieci pierwszokomunijne.
Do upowszechnienia kultu przyczynili się proboszczowie parafii św. Mikołaja: ks. kan. Paulin Kalinowski, który odbudował kościół po wojnie oraz ks. inf. Tadeusz Nowicki, m.in. inicjator koronacji Jej obrazu i ustanowienia sanktuarium. Ich dzieło kontynuuje obecny kustosz i proboszcz parafii – ks. kan. Dariusz Kunicki, który podkreśla wsparcie parafian: „Szczególnymi kustoszami obrazu są członkowie parafialnej wspólnoty Żywego Różańca, ich najczęściej można spotkać na modlitwie przed wizerunkiem Opiekunki Grudziądza”. Znaczącą rolę odegrali podczas peregrynacji kopii obrazu po parafii w roku 2011/2012, dzięki czemu Matka Boża Łaskawa nawiedziła domy swoich czcicieli, szczególnie chorych.

Wizerunek Łaskawej Maryi
Namalowany na płótnie olejny obraz nieustalonego twórcy powstał w 1. poł. XVII w. W 1954 r. został odnowiony i uzupełniony przez Leonarda Torwirta. Po zdjęciu wykonanych na pocz. XVIII w. srebrnych sukienek zobaczymy czerwoną tunikę Maryi i przykrywający Jej głowę i ramiona ciemnozielony płaszcz z Gwiazdą Morza na prawym ramieniu. To tytuł Matki Bożej, symbolizujący jej doskonałość, przewodnictwo w drodze człowieka do zbawienia oraz orędownictwo Maryi w trudnych okolicznościach jego życia. Wyczuwalna jest serdeczna więź pomiędzy Jezusem i obejmującą Go Matką. Oblicza obojga są łagodne i zamyślone. Pełen miłości wzrok Maryi jest skierowany ku patrzącym, czyli ludowi Bożemu. Gest Jezusa wskazującego Matkę przypomina słowa, które w przyszłości wypowie na krzyżu: „Oto Matka Twoja” (J 19, 27).

Kult Matki Łaskawej
 • Uroczysta Nowenna do Matki Bożej Łaskawej-Nieustającej Pomocy i Msza św. – środa o godz. 18. Prośby i podziękowania można składać pod adresem: Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, 86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 1; kolegiata@twoje-miasto.pl
 • Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Msza św. przed obrazem – sobota o godz. 8
 • Modlitwa różańcowa przed obrazem w intencji Kościoła – niedziela o godz. 8
 • Msza św. przed obrazem z aktem osobistego zawierzenia Niepokalanemu Sercu i nabożeństwo eucharystyczne – 1. sobota miesiąca o godz. 8.30
 • Różaniec za Ojczyznę w ramach Krucjaty Różańcowej w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 8.30.
 • Apel Maryjny ku czci Matki Bożej Łaskawej, Patronki Grudziądza– 8. dzień każdego miesiąca o godz. 20
 • Msze św. grup pielgrzymkowych przed obrazem (po uzgodnieniu drogą elektroniczną)
 • Modlitwy i pieśni wyrażające miejscowy kult (por. www.kolegiata.twoje-miasto.pl)

Uroczyste odpusty
 • Św. Mikołaja – 6 grudnia, Msza św. o godz. 11.30
 • Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 8 września, Msza św. o godz. 18

Wojciech Wielgoszewski
GALERIA ZDJĘĆ
Sanktuarium zimą
Cudowny wizerunek MB Łaskawej
Jan Paweł II błogosławi korony dla Matki Bożej
Uroczystości odpustowe z udziałem bpa Andrzeja Suskiego
Rok Święty Compostelański »
Rok Święty Compostelański
Kościół dla Ukrainy »
Rok Święty Compostelański
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
PAŹ
4
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK
Toruń, godz. 10.00
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - Katedra śś. Janów, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystości ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
9
21. Dzień Papieski
PAŹ
15
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.